Brommers / scooters niet meer welkom, richting Geullestraat

IMG_0611
Fietspad naar Geullestraat

Kort geleden werden er straten in de Beverwaard voorzien van andere verkeersregels d.m.v. bebording. Dit i.v.m. de overlast van brommers/scooters. Sommige straten zijn nu nu alleen nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Nu blijkt dit ook zo te zijn voor het fietspad bij de Geullestraat. Brommers en scooters mogen daar niet meer passeren over het bruggetje (zie foto). Vóór het bord moet men linksaf slaan richting Valkenburgsingel. Daar wordt men ook weer geconfronteerd met dezelfde verkeersmaatregel die kort geleden van kracht werd. Onduidelijk is of deze weggebruikers tussen de school de Barkentijn, en de woonhuizen het park kunnen verlaten.

De afslag op de geluidswal langs de educatieve-tuinen van de gemeente schept ook al niet veel duidelijkheid. Hier moet men wederom het voetpad kruisen van de Valkenburgsingel, en het is dus maar de vraag of dat is toegestaan. Dan de afslag bij de Wijenburgsingel, deze is nog onduidelijker. Het gedeelte wordt daar aangeduid als verplicht fietspad, en dat is alleen maar zichtbaar van de zijde als je fietspad oprijdt vanuit de wijk. Hier mogen geen brommers of scooters gebruik van maken. Kortom enige duidelijk lijkt hier op zijn plaats beginnend vanaf de Martinus van Beverenbrug komend vanaf de andere zijde van de A16.