Derde nieuwsbrief met info over komst AZC Beverwaard

Knipsel

De gemeente wil zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte houden over de voortgang en uitvoering van dit asielzoekerscentrum. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Introductie wijkagent Astrid Bos
Met ingang van februari is Astrid Bos benoemd als tijdelijk wijkagent azc-zaken. Dat betekent dat zij bij de politie aanspreekpunt is voor alles wat met het toekomstige
asielzoekerscentrum te maken heeft. ‘Bewoners, maar ook collega’s en andere betrokkenen kunnen met al hun vragen en opmerkingen over het azc die verband houden
met de politie bij mij terecht. Nu al, tijdens de voorbereidingen, maar natuurlijk ook als het azc eenmaal bewoond is. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het azc, terwijl de politie en de gemeente buiten de poorten de vinger aan de pols houden.’

In IJsselmonde is Astrid zeker geen onbekende. Sinds 1985 is zij werkzaam bij de politie, waarvan tien jaar als wijkagent voor Hordijkerveld. ‘Maar ook de Beverwaard ken ik van haver tot gort. Ik heb vijftien jaar gewerkt vanuit politiebureau Beverwaard.’ Als wijkagent azc-zaken keert zij nu terug naar de Beverwaard. ‘Ik werk nauw samen met de wijkagenten daar. Zij werken alle vier al jaren in de wijk, kennen de bewoners en weten wat er speelt.

Spreekuur
Sinds de tweede week van februari houden we doordeweeks elke dag een uur lang spreekuur in wijkcentrum De Focus, aan de Oude Watering 324 in de Beverwaard. Op
wisselende tijden en zowel overdag als ’s avonds. Dit doen we om zoveel mogelijk wijkbewoners de mogelijkheid te bieden met hun vragen en opmerkingen langs te komen.
Zodra het azc er is, komt er in de Beverwaard een permanente politiepost, die vijf dagen in de week overdag open is. Dat wordt mijn uitvalsbasis én die van de wijkagenten
in de Beverwaard. Daarmee wordt de politie meteen meer zichtbaar in de wijk. Meer blauw op straat is ook een wens van de bewoners. Na een aantal maanden wordt de inzet van de politiepost uiteraard geëvalueerd.’

Beheercommissie
Astrid Bos maakt deel uit van de beheercommissie die inmiddels is opgericht. ‘Hierin zitten wijkbewoners en ook mensen die bijvoorbeeld langs de route naar de Keizerswaard
wonen. Zij houden de vinger aan de pols als het gaat om de gevolgen van de komst van het azc voor de wijk.’ Astrid Bos verheugt zich op haar nieuwe taak. ‘Het gaat om de mensen, hun zorgen en hun belangen. Die zijn soms tegenstrijdig. Als politie kun je bemiddelen, mensen dichter bijeen brengen. Daar haal ik wel voldoening uit.’

Bereikbaarheid Politie
Met spoed politie nodig? Bel 112. Geen spoed, wel politie
nodig? Of aangifte doen? Bel 0900-8844 of bezoek
politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Meld Misdaan
Anoniem: 0800-7000.

Plan van aanpak Beverwaard: gericht op verbeteren leefbaarheid
Met het plan van aanpak Beverwaard wil de gemeente de kwaliteit van de leefomgeving van de wijk en de wijkvoorzieningen handhaven en een flinke impuls geven. De
inspanningen uit dit plan moeten leiden tot een fysiek en maatschappelijk sterk(er) Beverwaard. Het plan van aanpak sluit aan en borduurt voort op het bestaande gebiedsplan, het opgestelde wijkprofiel van Beverwaard en de uitkomsten van de digitale meningspeiling. Door de komst van het azc aan de Edo Bergsmaweg worden de maatregelen die in het gebiedsplan zijn opgenomen versneld uitgevoerd of worden aanvullende maatregelen genomen. Onderwerpen die het meest genoemd zijn om de leefbaarheid in Beverwaard te versterken zijn:

• de wijkveiligheid en het in gebruik nemen van het politiebureau in Beverwaard.
• het schoon houden en opknappen van de buitenruimte.
• het opknappen van wijkgebouwen en woningen.
• werkgelegenheid verbeteren/armoede bestrijden.
De volgende maatregelen worden genomen om de
leefbaarheid en voorzieningen in Beverwaard te verbeteren:

Veiligheid
• Toewijzen wijkagent en openen politiepost in de Focus met vaste inloopspreekuren.
• Politie en stadswachten zijn meer zichtbaar in de wijk aanwezig.
• Inzet van 2 wijkconciërges.
• Voorkomen en aanpakken van overlast, waaronder jeugd- en woonoverlast.
• Verkeersveiligheid verbeteren en handhaving irritant verkeersgedrag.

Schoon houden buitenruimte
• De wijk is schoon en netjes: extra inzet van Snel Herstel en Snel Schoon ploeg.
• Snelle opvolging van bewonersmeldingen in de buitenruimte.

Opknappen buitenruimte
• Opknappen van wijkgebouw de Focus voor intensievere dienstverlening. Woningcorporaties zetten investeringen in de wijk voort.
• Het kruispunt van de Groeninx van Zoelenlaan wordt opgeknapt.

Sociaal
• Werkgelegenheid verbeteren: de komst van het AZC biedt ook kansen voor werk.
• Financiële zelfredzaamheid/schuldhulpverlening van bewoners vergroten.
• Versterken van het wijkteam en de welzijnsaanbieders in de Beverwaard.
• Terugdringen van voortijdig schoolverlaters en jeugdwerkloosheid in Beverwaard.
• Leegstand winkelcentrum Oude Watering verminderen.
Het plan van aanpak is te vinden op www.rotterdam.nl/azcrotterdam.

Bewonersbijeenkomsten
Dinsdagavond 16 februari was weer een bewonersbijeenkomst waarin onder andere burgemeester Ahmed Aboutaleb in gesprek ging met bewoners van Beverwaard over de
komst van het azc. De verslagen van deze en eerdere bewonersbijeenkomsten zijn te lezen op www.rotterdam.nl/azcrotterdam. De eerstvolgende bewonersbijeenkomst is gepland op woensdagavond 16 maart. Voor deze bijeenkomst wordt weer een willekeurige groep bewoners uit Beverwaard gevraagd hierbij aanwezig te zijn. U ontvangt een brief in
uw brievenbus als u hiervoor bent uitgenodigd.

Stand van zaken beheercommissie
Woensdagavond 27 januari was de startbijeenkomst van de beheercommissie. Hierbij waren vertegenwoordigers van het COA, de gemeente en de politie en negen bewoners aanwezig. Er is gesproken over de rol en activiteiten van de beheercommissie. Er is afgesproken dat de beheercommissie maandelijks samen komt en dat de verslagen na goedkeuring te vinden zijn op www.rotterdam.nl/azcrotterdam. De volgende beheercommissie staat gepland op dinsdag 23 februari. De mensen die zich
afgelopen maanden hebben opgegeven voor de beheercommissie zijn hiervoor uitgenodigd. Begin maart worden de definitieve leden van de beheercommissie officieel
geïnstalleerd door burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Bezoek een ander AZC
Wilt u weten hoe het eraan toe gaat in een azc? Vrijdag 11 maart bezoeken we een bestaand azc. Wilt u zich aanmelden of meer informatie hierover? Stuur dan een e-mail
naar [email protected]. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Dit is een uitgave van de gemeente Rotterdam. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron en foto via gemeente Rotterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.