Aanpak bosplantsoen Beverwaard deel 2 gaat beginnen

Aanpak Bosplantsoen deel 2 van start
Aanpak Bosplantsoen deel 2 van start

Vorig jaar in 2014 begon de gemeente met de aanpak van het bosplantsoen. Dit duurde tot het broedseizoen die eind maart begint. Dit jaar gaat de gemeente verder in het bosplantsoen, en via de onderstaande berichtgeving kunt u lezen wat er staat te gebeuren. Een paar weken geleden konden geïnteresseerden aansluiten bij een wandeling door het bosplantsoen. Hier werd uitgelegd hoe het groen zich ontwikkelt heeft na de eerste ingreep, en ook wat men gaat doen de komende periode

In de tweede week van november start de gemeente met het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen bij het bosplantsoen aan de rand van de wijk Beverwaard. Het gaat om het stuk openbaar groen langs de geluidswal van de A16 tussen de Groeninx van Zoelenlaan en de Beverwaardseweg.

De aanpak van het bosplantsoen is een voortzetting van de werkzaamheden van het afgelopen  jaar. Het bosplantsoen is vorig jaar op sommige plaatsen al  gedund en zijn er bomen en struiken geplant.Nu worden andere plekken behandeld. 

Er zal meer variatie in de beplanting ontstaan en daardoor wordt het ook weer aantrekkelijker om er te wandelen of te fietsen. De onderhoudsmaatregelen hebben als doel om te zorgen dat het veilig blijft doordat er geen dode takken op de paden kunnen vallen. Door dode bomen te laten staan, waar dat kan, wordt het gebied aantrekkelijker voor vogels. Op plekken waar gedund wordt komt ook nieuwe aanplant. Hierdoor wordt het fleuriger en boeiender. 

Bij de uitvoering van de werkzaam­heden wordt rekening gehouden met de flora en fauna. De werkzaamheden starten eind deze maand en duren naar verwach­ting tot april 2016.

Meer informatie over de werkzaam­heden is verkrijgbaar bij de heer J.C. Smits, bereikbaar onder telefoon­nummer 010 – 4898536 of [email protected]

Nachtelijke werkzaamheden aan tramsporen in de Beverwaard

In de periode van 17 tot en met 23 oktober gaan er las en slijpwerkzaamheden plaatsvinden aan de tramsporen in de Beverwaard. Deze zullen plaatsvinden op de Schinnenbaan, en aan de Rhijnauwensingel.

Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 1:00 uur en 5:00 uur in de nacht als de tram niet rijdt, en enige geluidsoverlast zullen bewoners hiervan ondervinden in de directe omgeving. Mochten de bewoners in de Beverwaard nog vragen hebben over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Center van de RET (lokaal tarief). Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur

Activiteiten in speeltuin de Stormpolder tijdens herfstvakantie

Weer of geen weer, maar in de herfstvakantie zijn er diverse activiteiten in de Stormpolder te beleven.

Dinsdag 20 oktober, van 13:00 uur tot 16:00 uur, Mini Kermis, en alles is overdekt!

Treintje, Draaimolen, Luchtkussen, Popcorn, Suikerspin, Ringwerpen, Ballen gooien. Muntjes à € 0,25!!

Woensdag 21 oktober is er een Rommelmarkt, van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Bel voor een plekje, tel: 0104791100. Kinderen gratis, en volwassenen betalen €2,50

Donderdag 22 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur. Eet en drink festijn

Patat, Hotdog, Siroop, Slush Puppy, Popcorn, Suikerspin, Pannenkoeken

Als dat geen smullen wordt …!

Voor deze middag moet u een strippenkaart kopen. Kosten à € 2,50.

 

Uitleg over groenwerkzaamheden in randpark Beverwaard

Op woensdag 18 februari 2015 heeft Stadsbeheer bij de geluidswal in Beverwaard een rondgang gehouden om uitleg te geven over de werkzaamheden die toen zijn uitgevoerd. Inmiddels`zijn we een aantal maanden verder en is het een mooi moment om terug te kijken. Dat is ook een wens geweest die destijds tijdens de rondgang is geopperd.

Tijdens de rondgang wordt er stil gestaan bij de ontwikkeling van de bosplantsoenvakken waar gedund is en aangeplant. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de werkzaamheden die in het najaar (november) zullen starten.

Verzamelen in speeltuin de Stormpolder op 7 oktober, en de rondleiding begint om 13:00 uur tot circa 14:30

Bron: Facebook GebiedIJsselmonde

Registratie vluchtelingen in voormalig politiebureau Beverwaard

Vanaf morgen, donderdag 24 september, wordt in het voormalige politie bureau aan de Beverwaardseweg een begin gemaakt met het registreren van vluchtelingen die in Nederland asiel willen aanvragen.

De aanmeldprocedure begint normaal in Ter Apel in Groningen. De politie stelt daar hun identiteit en nationaliteit vast, echter door de toestroom van vluchtelingen is registratiecapaciteit niet toereikend.

Om die reden worden op verschillende plekken in Nederland drie extra locaties geopend, waar de vluchtelingen kunnen worden geregistreerd zoals in Beverwaard. Dit is een tijdelijke locatie alleen voor de registratie en zal worden gesloten als de registratie voltooid is.

Vanaf donderdag 24 september is de locatie in de Beverwaard op werkdagen tussen 08.00 uur tot 22.00 uur geopend. Een aantal keren per dag komen groepen asielzoekers vanuit de landelijke aanmeldcentra per bus naar Beverwaard.

Per bus komen er maximaal 30 asielzoekers. Eenmaal binnen zorgt de politie voor de registratie en het vaststellen van de identiteit, alles onder begeleiding van de politie. Als iedereen is ingeschreven gaan de asielzoekers weer per bus terug.

Om ruimte te scheppen voor de bussen worden twee parkeerplaatsen bij het politiebureau tijdelijk opgeheven tot de registraties zijn voltooid.

Bewoners in nabije omgeving zijn middels bijgevoegde brief inmiddels geïnformeerd. Hier in staat o.a. vermeld waarom er voor deze locatie gekozen is! Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij het centrale telefoonnummer van de gemeente Rotterdam via 14010. Voor politie vragen kunt u bellen met 0900-8844

Bron; Facebook Gebied IJsselmonde