Woonboten aan het Boterdiep moeten eventueel vertrekken door komst nieuw getijdepark

Woonboten in het Zuiddiepje

“Rotterdam is een havenstad, maar alle schepen moeten weg lijkt het wel”.

De ligplaatsen van de woonboten aan de kade van het Zuiddiepje (Boterdiep) moeten als het aan de gemeente en Havenbedrijf ligt misschien weg! Door de komst van een nieuw getijdepark vanaf het Eiland van Brienenoord tot aan het Mallegat is er eventueel geen plaats meer voor de woonboten die daar al jaren gedoogt worden door de het Havenbedrijf van Rotterdam!

Twee woonbooteigenaren die gebruikt maakte van het inspreekrecht tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie IJsselmonde waren verbaast over de plannen . De tien woonboten moeten naar elders vertrekken, werd er gezegd. Toch hebben de eigenaren nog geen officieel bericht gekregen van de gemeente om te vertrekken.

Ze hebben het allemaal van horen zeggen officieel hebben zij nog niets vernomen van het Havenbedrijf Rotterdam dat er eventueel geen plaats meer is voor de woonboten in de nieuwe plannen van het getijdepark. Wel moesten de bewoners de plannen van hun overburen, een bedrijf gevestigd aan het Boterdiep, vernemen en eerder van een projectleider die op het Eiland van Brienenoord bezig was. Wat toen gezegd was kwam voor ons als bewoners ‘out of the blue’ gaf een van de insprekers aan, en dat wij misschien weg moesten, omdat de kade aangepakt ging worden! Bijeenkomsten zijn er geweest en die zijn goed bezocht!

Het probleem zit hem in de strekdam die eventueel aangelegd wordt. Mijn schip moet om de zeven jaar gekeurd worden dus ik moet eruit kunnen, dat is straks niet meer mogelijk als dat getijdepark er komt te liggen? Volgens hen moet het ook gevolgen voor de ligplaats van het jachten de Grace Kelly, de Jule Verne en de Watertaxi hebben bij de wijk ‘de Veranda’. Bij die laatste werd onlangs de ligplaats nog uitgebreid.

Volgens de bewoners is de ligplaats in het Zuiddiepje ontstaan uit het verleden doordat schippers daar hun schepen vastknoopte aan de wal. “Het is hier inmiddels een rustig plekkie” en we zijn ook een stukje sociale controle voor het Eiland van Brienenoord, en voor de omliggende bedrijven in al die jaren. Al meer als 25 jaar worden wij hier gedoogd, we betalen geen lig -of havengeld. Hierdoor hebben de meesten geen nutsvoorzieningen zoals riool of een stroomvoorzieningen van de wal! Een contract is er dan ook niet om hier te mogen liggen, maar we liggen hier al ruim 25 jaar!

Op de vraag vanuit de GC IJsselmonde, of er een alternatief is geboden voor een ligplaats elders kon de insprekers melden dat dit nog niet het geval is. Wel is er geopperd om eventueel onder de Van Brienenoord te gaan liggen, maar dan heb ik de hele dag dat gebonk van boven mijn hoofd!

Bij de laatste bijeenkomst over de plannen van het nieuwe getijdepark was het nog niet duidelijk wat er nu met de woonboten ging gebeuren aan het Boterdiep. Is er tóch nog plek om deze ligplaatsen voor deze woonboten te behouden? Of moeten deze weg? De bewoners hebben er een hard hoofd in, ze schatten 25% kans in dat ze daar kunnen blijven liggen met hun woonboot!

Geplande 2e getijdepark bij de Veranda

Later tijdens deze vergadering werd het e.e.a. duidelijker ten aan zien van de nieuwe plannen van het getijdepark aansluitend aan die van het Eiland van Brienenoord in de toekomst. Het Plan van Eisen werd uit de doeken gedaan voor het nieuwe aan te leggen getijdepark door de projectleiders van de gemeente Rotterdam. Daar werden de woorden ‘slapeloze nachten gebruikt’, verwijzend naar de bezorgdheid van de bewoners van de woonboten in het Zuiddiepje. Er zijn bijeenkomsten geweest, maar uitvoerende plannen zijn er nog lang niet!

Na dit PvE worden pas de definitieve plannen gemaakt. In die plannen zien we dat er 50% kans bestaat dat de woonboten weg moeten uit het Zuiddiepje of kunnen blijven! De keuze ligt in welke variant men kiest voor de aanleg van het getijdepark waardoor de woonboten zullen moeten verdwijnen. Het is dus nog geen gelopen race dat de woonboten weg moeten, maar de bezorgdheid is zeker terecht!

Update: Er moet wel vermeld worden dat de plannen in een prematuur stadium zijn. De gemeente heeft voor de bedrijven en de bewoners aan het Boterdiep speciaal een medewerker ingezet om deze te betrekken in de plannen en de belangen voor hen!

Meedoen met jongerenproject ‘Unite These Streets’ in Beverwaard

In samenwerking met de Gemeente Rotterdam, in het bijzonder de afdeling ‘Rotterdam Sterker door Jongeren’, presenteert Stichting 21 Culture het project #UniteTheseStreets. Dit initiatief is in het leven geroepen door de bekende Rotterdamse artiest/ondernemer U-Niq (oprichter en voorzitter van Stichting 21 Culture).

Naar aanleiding van de explosieve toename van het geweld onder de jongeren, met name binnen het gebied Rotterdam-Zuid, zal Stichting 21 Culture zich hard maken voor het verbeteren van de positie van de Rotterdamse jeugd.

Dit willen wij realiseren door talentontwikkelingstrajecten te produceren en gedragsverbetering te stimuleren en bewaken. We gaan kosteloze workshops aanbieden in de Beverwaard en deze worden verzorgd door bekende docenten.

We zullen workshops aanbieden voor de volgende disciplines: Rap, Zang, Schrijven/Spoken Word, Dans, Fashion, DJ, Artwork & SoVa Trainingen. De workshops zullen worden geleid door professionele docenten die dankzij hun expertise inmiddels naam hebben gemaakt binnen hun vakgebied. Vele van hen zijn al zeer bekend binnen de Nederlandse entertainmentwereld. De volgende docenten hebben zich verbonden aan #UniteTheseStreets om de deelnemers te ondersteunen en stimuleren bij het ontwikkelen van hun talenten:

Ben jij tussen de 14 en 27 jaar en kom je uit één van de volgende wijken: Beverwaard, IJsselmonde of Feyenoord? Meld je dan nu aan voor de workshops en join #UniteTheseStreets! Let op: Aanmelden is mogelijk t/m 15 november 2021 en er is slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Je mag je opgeven voor max. 3 disciplines. Locatie van deze workshops in Beverwaard, Wijkhuis de Focus, Oude Watering 324!

Inschrijven kan via deze link en je kunt kosteloos meedoen!

Bron en foto: Unite These Streets

Wijkgebouw de Focus

Beverwaard krijgt nieuw afvalbeleid in 2022

Vandaag viel er bij bewoners (misschien nog niet bij iedereen) een brief in de bus over het nieuwe afvalbeleid wat volgend jaar 2022 wordt ingevoerd in de Beverwaard!

Daaruit valt op te maken dat een aantal bewoners, die een voor of achtertuin hebben, met drie kliko’s te maken krijgen door dit nieuwe beleid. Er komen twee geheel nieuwe kliko’s van 240 liter elk, één voor papier en één voor restafval. Daarnaast komt er een derde bij van 140 liter voor groente, fruit, etensresten en tuinafval. Alle oude huiscontainers worden dus vervangen.

Het verschil zit hem in de bewoning hoeveel containers men krijgt. Op de website van de gemeente staat het volgende te lezen: Niet alle bewoners zamelen gfe+t apart in. Bij hoogbouw, zoals galerijflats, portiekwoningen of appartementen (of andere woningen zonder voor- of achtertuin) is geen ruimte voor een huiscontainer voor gfe+t. Vanaf 2021 wordt het voor deze bewoners wijk voor wijk mogelijk groente, fruit en etensresten (gfe)te scheiden. Bij hoogbouwwoningen plaatsen we containers voor gfe op straat. Bewoners krijgen hierover tijdig informatie. Op de website van de gemeente Rotterdam kunt u meer lezen over het nieuwe afvalbeleid.

Brontekst en foto: Gemeente Rotterdam

Beschoeiing vernieuwd

De beschoeiing in de singel tussen de Wickenburgstraat en Meezenbroekstraat wordt op dit moment vervangen! Het bedrijf GKB voert de werkzaamheden uit. Met een ponton met daarop een shovel wordt de oude beschoeiing er uitgehaald en de nieuwe geplaatst. De houten palen worden met deze shovel er weer ingeduwd tot de juiste hoogte, daarna volgt de montage van de beschoeiing, dat wordt handmatig gedaan. Een precisie karwei, want de beschoeiing moet wel in één rechte lijn komen te staan! Een deel van de oude beschoeiing die wordt verwijdert krijgt een natuurlijke aflopend karakter voor de watervogels! Als laatste wordt de nieuwe beschoeiing opgevuld met een laag grond!

Aanpak boomwortel problematiek op de Slangenburgweg gaat gepaard met inleveren parkeervakken

Voor de tweede keer hebben autobezitters te maken met het verlies van parkeervakken aan de Slangenburgweg na aanpak van de boomwortels.

Ruim tien jaar geleden werd deze weg ook al aangepakt i.v.m. de boomwortelproblematiek. Toen ging de straat in zijn geheel op de schop! Nu beperkt men zich tot de parkeervakken waar deze Plantanen staan gesitueerd. De rijweg voor de auto’s wordt nu dus niet meegenomen om deze te verbeteren.

De laatste jaren duwen de wortels de straatklinkers wederom omhoog, en de rijweg vormt voor de tweewielers en voetgangers een gevaar. De gemeente zocht de tijdelijke oplossing om de boomwortels weg te halen en de gaten die overblijven op te vullen met asfalt. Het biedt enige soelaas, maar elders worden de klinkers ook weer omhoog gedrukt. Het is eigenlijk dweilen met de kraan open aan de Slangenburgweg, volgens een bewoner van het eerste uur.

Hij kon melden dat na de eerste opknapbeurt er al een behoorlijk aantal parkeervakken verdwenen waren. De boomspiegels werden toen vergroot. Een kleine tien parkeervakken in totaal werden daar voor opgeofferd. Nu met deze aanpak verdwijnen er weer een aantal volgens een bewoner.

Die bomen zijn best mooi en ik ben voor bomen, maar het enige probleem is niet alleen dat de bomen de klinkers opdrukken, maar waarschijnlijk ook schade toe brengen aan de fundering van de huizen! De boomsoort is eigenlijk ongeschikt daar de wortels aan de oppervlakte blijven groeien en niet de grond ingaan! Gelukkig heb ik dan nog een huurhuis, maar er zijn bewoners die hun woning in het verleden hebben gekocht.

Vorig jaar kregen de bewoners te horen dat de parkeervakken dit jaar werden aangepakt en inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. Jammer dat er niet aangegeven is waarom de parkeervakken in een visgraad model kon worden aangelegd. Dit zou meer ruimte scheppen om de voertuigen te kunnen parkeren volgens de bewoner. Daar komt nog bij dat parkeervakken die nu klaar zijn verschillend in afmeting zijn. Niet elk voertuig past in een vak en er zijn ruimtes die nu ongebruikt blijven.

Dan blijft er nog de verbetering van de aanpak van de rijweg! Wanneer wordt die dan aangepakt, vroeg de bewoner zich af? Op deze manier is en blijft het pappen en nat houden. De parkeerdruk zal alleen maar toenemen door wéér het verlies van parkeervakken. Je hebt ook nog eens te maken met de aanleg van aparte vakken voor invaliden en straks ook nog voor elektrisch rijden.