Verkeer rijdt om ivm werkzaamheden Groeninx van Zoelenlaan

Vorige week werd er bekend dat de Groeninx van Zoelenlaan een nieuwe asfaltlaag krijgt, en een aanpassing aan het fietspad bij de Notenhagen. Dit heeft effect op de verkeerssituatie van 7 t/m 22 oktober.

Het autoverkeer zal met borden verwezen worden hoe te rijden tijdens de afsluiting die van 19:00 tot 06:00 uur duurt, en niet zoals op de borden werd vermeld van 05:00 tot 23:00 uur. Inmiddels is dit gecorriceerd met een extra aanduidingdsbord!

Toch wordt er blijkbaar niet de hele week gewerkt aan de weg, want voor de bus gelden de volgende datum’s dat zij een omleiding gaan rijden. De ritten van -en naar Zuidplein zullen hierdoor zeker iets meer reistijd in beslag gaan nemen voor de reizigers.

Hieronder schematisch weergegeven wanneer en hoe de bus gaat rijden ten tijde van de afsluitingen Groeninx van Zoelenlaan!


Dagelijks van 19:00 uur t/m 06:00 uur een gewijzigde route!

Maandag avond 7 oktober 2019 t/m Woensdag ochtend 9 oktober 2019

Vrijdag avond 11 oktober 2019 t/m Zaterdag ochtend 12 oktober 2019

Maandag avond 14 oktober 2019 t/m Zaterdag ochtend 19 oktober 2019

Maandag avond 21 oktober 2019 t/m Dinsdag ochtend 22 oktober 2019

Wat is de route voor de bus vanaf Zuidplein naar Ridderkerk?

Bestaande route tot Kreekhuizenlaan voor Reyerdijk , vervolgens ra. Reyerdijk – la. Kreileroord – rd. Herenwaard (tijdelijke halte #) – ra. Grote Hagen – ra. Groene Tuin – rd. Reyerdijk – la. Nieuweoord – la. Akkeroord – ra. Groeninx van Zoelenlaan – daarna rijdt de bus zijn eigen route.

Vervallen haltes richting Ridderkerk:

Kreekhuizenlaan                                                (halte nr. 0898)

Klein Nieuwland                                                 (halte nr. 0523)

Keizerswaard tijdhalte                                 (halte nr. 6189)

Vervangende halte:

Kreekhuizenlaan                                                 (halte nr. 0555 – lijn 76)

#Herenwaard voor eind punt Keizerswaard (tijdelijke halte)

Wat is de route vanaf Ridderkerk naar Zuidplein?

Bestaande route tot Groeninx van Zoelenlaan voor Akkeroord, vervolgens la. Akkeroord – ra. Nieuweoord – la. Reyerdijk – ra. Kreileroord – rd. Herenwaard (tijdelijke halte #) – ra. Grote Hagen – ra. Groene Tuin – rd. Reyerdijk – la. Kreekhuizenlaan – hierna rijdt de bus zijn eigen route.

Vervallen haltes richting Zuidplein:

Akkeroord                                                                (halte nr. 6484)

Keizerswaard   tijdhalte                                    (halte nr. 0895)

Klein Nieuwland                                                     (halte nr. 0524)

Kreekhuizenlaan                                                    (halte nr. 0896)

Vervangende halte:

Akkeroord                                                                 (halte nr. 0326) halte van Lijn 76

#Herenwaard voor eindpunt Keizerswaard (tijdelijke halte)

Kreekhuizenlaan                                                    (halte nr. 0556 – lijn 76)

 

Rechter verbiedt ontruiming deel woonwagenkamp Rotterdam-Beverwaard

Een van de plekken die nu mogen blijven
De gemeente Rotterdam mag drie standplaatsen op woonwagenkamp De Kievit in Rotterdam-Beverwaard niet ontruimen. Dat heeft de Rotterdamse rechter bepaald.

Gemeente Rotterdam en Woningcorporatie Woonbron hadden de zaak aangespannen om eerder gesloten vakken weer vrij te krijgen. Bewoners hadden de vakken na sluiting bezet, omdat er geen plekken meer vrij waren op het woonwagencentrum.

Ze hadden de vier leegstaande standplaatsen ‘bezet’ om een plek voor hun kinderen op te eisen.

De gemeente Rotterdam voert – net als veel andere gemeenten – al jaren een ‘uitsterfbeleid’; leegstaande standplaatsen mochten niet meer worden opgevuld. Dat beleid werd verworpen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat oordeelde dat het Nederlandse beleid in strijd is met het recht op gelijke behandeling.

De Nederlandse minister Ollongren paste daarom in 2018 het woonwagenbeleid aan. Op verschillende plekken in het land eiste woonwagenbewoners vervolgens leegstaande plekken op en werd actie gevoerd, ook op De Kievit.                                                                                                                                                                                                                                                                              Misbruik

De rechter heeft nu bepaald dat de gemeente Rotterdam niet tot ontruiming had mogen beslissen, omdat het nieuwe beleid van de minister toen al was aangekondigd.

“De woonwagenbewoners hebben zwaarwegende belangen bij het blijven op de standplaatsen,” zegt de rechtbank. “Zij hebben de standplaatsen netjes ingenomen en zij zijn mensen die waarschijnlijk, als de gemeente het beleid zou aanpassen, in aanmerking zouden komen voor een standplaats. In die situatie maakt de gemeente misbruik van haar recht door nu ontruiming te eisen.”

Mogelijk heeft de uitspraak van de Rotterdamse rechter ook gevolgen voor andere woonwagenkampen in Nederland.

Bron: Rijnmond

Nieuw asfalt Groeninx van Zoelenlaan

Werkzaamheden Groeninx van Zoelenlaan 7 t/m 22 oktober

Tussen 7 en 22 oktober wordt het asfalt op de Groeninx van Zoelenlaan tussen de Akkeroord en de Noorderkerkedijk vervangen. Het huidige asfalt is versleten. De nieuwe asfaltlaag is zogenoemd stil asfalt waardoor de omgeving minder last heeft van verkeersgeluiden. Aan de rotonde wordt niet gewerkt. De werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd.

De werkzaamheden houden in dat er een nieuwe slijtlaag wordt aangebracht. Ze staan los van de plannen voor de eventuele aanpassingen van de kruispunten bij het winkelcentrum Keizerswaard. De aanpassingen van deze kruispunten hangen samen met de ontwikkelingen rond het winkelcentrum en die zijn helaas nog niet helder. Maar daarop wachten is geen optie, het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag is nu al nodig.

Veiliger oversteken met de fiets. Om het voor fietsers veiliger te maken de weg over te steken, wordt bij de Notenhagen een oversteekplaats aangepast. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad gewoon open.

Minder water bij de bushalte. Als het heeft geregend, staan er vaak plassen bij de bushalte van winkelcentrum Keizerswaard. Als de weg toch is afgesloten proberen we dit meteen op te lossen.

Parkeren. Met borden wordt aangegeven wanneer u niet kunt parkeren op een bepaalde plek. Parkeert u daar toch, dan kan de auto worden weggesleept of beschadigen door de werkzaamheden.

Werktijden. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen wordt er op werkdagen ’s avonds en ’s nachts gewerkt. De werktijden zijn van 19.00 uur in de avond tot 6.00 uur in de ochtend.

Bereikbaarheid. De straat wordt in delen afgesloten en opnieuw geasfalteerd. Verkeer kan de omleiding volgen die met gele borden wordt aangegeven. Overdag kan het verkeer de Groeninx van Zoelenlaan gewoon gebruiken. Ook de bus blijft rijden tussen 7 en 22 oktober.

Overlast. Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken voor omwonenden. Verkeer moet rekening houden met een iets langere reistijd en omrijden.

Meer informatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Tot 2 oktober kunt u contact opnemen met Peter van Druten (pp.vandruten@rotterdam.nl of 06-10 11 12 01). Vanaf 3 oktober kunt u terecht bij Ilse van den Berg (i.vandenberg2@rotterdam.nl of 06-18 29 40 15)

Bron: Gemeente Rotterdam.

Helaas zijn de werktijden op de foto verschillend dan wat er in het bericht aangegeven staat.

High Tea middag bij PCB de Parel

Juf Nadine met de leerlingen van groep 5

Een typisch engels weertype gooide roet in het eten voor de opening, op het schoolplein, van de “High Tea” middag bij PCB de Parel in de Beverwaard.

Ouders mochten de schoolmiddag  aanwezig zijn om een les mee te maken om te zien en horen wat de kinderen tot nu toe hadden geleerd van de engelse lessen! Dat gebeurde op verschillende manieren in de groepen. Van het voorstellen in het engels door de laagste groepen via pictogrammen, tot het interactief meedoen via een smartboard met muziek. Dat gingen de leerlingen al aardig goed af!

Tijdens de les konden de kinderen met de ouders genieten van de zelf meegebrachte lekkernijen. Pannekoeken, (cup)cakes, chocolade koekjes, stroopwafels, kleine sandwiches, en de engels drop mocht natuurlijk niet ontbreken. Daarbij hoorde natuurlijk ook een kopje engelse thee.

Engelse les via een smartboard

Hoewel alle klassen en leraren aangekleed waren voor deze High Tea met de vlag van het Verenigd Koninkrijk sprong juf Nadine eruit met haar jurk. Deze was geheel in stijl met de vlag van het VK!

Meer foto’s via, Facebook Like je wijk Beverwaard.

Pas geboren Schotse Hooglander kalf wordt beroemd

Cameraman Veldwerweb in actie

Het zal nog tot 2021 duren voordat de film te zien is, maar dat zij een rol krijgt in een nieuwe film over de Rotterdamse haven is een ding wat zeker is!

Vanochtend vroeg was er een filmploeg aanwezig op het Eiland van Brienenoord waar afgelopen weekend een Schotse Hooglander kalf werd geboren.

Reden van hun bezoek was dat zij een film maken van de havenbedrijven en natuurgebieden gelegen tussen de Maasvlakte 2, en de Moerdijk. Het eiland van Brienenoord mag daar zeker niet in ontbreken, en vielen de filmmakers woensdagochtend met hun neus in de boter met de nieuwe aanwinst voor het eiland, de schotse hooglander kalf.

Bang was hij/zij niet, want terwijl moeder gelaten toe keek op de achtergrond naderde het nog geen week oude kalfje de cameraman op nog geen 10 meter. “A star is born”!?