Afbouw nieuwbouw school Open Venster dichterbij

Bouw Open Venster

De nieuwbouw van de school het Open Venster in Lombardijen-IJsselmonde draaide tot nu toe op een debacle uit voor zowel de gemeente als de school! Vele miljoenen verlies en uiteindelijk stond er nog geen school!

Een prachtige school moest herrijzen op steenworp afstand van de oude locatie aan de Catullusweg. De houten opbouw was al geplaatst toen het helemaal mis ging met de bouw van de nieuwe school die een prachtig ontwerp had.

De bouw startte in 2013, maar werd drie jaar later stilgelegd na meerdere tegenvallers en bouwfouten. In februari werd besloten dat de houten ombouw, die er toen stond, dat deze niet werd afgebouwd, omdat het te duur is. Er kwam een nieuw ontwerp en het huidige schoolgebouw werd voor 400 duizend euro opgeknapt.

Nu is er groen licht vanuit het college van B&W van Rotterdam om de school af te bouwen zij het in een concept. Die verplichting had men vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022. Samen met de architect, adviseurs en de school wordt er gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp in een concept, dit is  inclusief een kostenraming.

De aannemer wordt al op een vroeg moment betrokken bij het project door te gaan werken met een zogenaamd bouwteam. Dit betekent dat de aannemer aan tafel zit bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp, zodat zijn expertise dan al kan worden meegenomen.

Voor de aanbesteding zijn vier geldige inschrijvingen ontvangen. De inschrijvingen zijn op prijs en kwaliteit beoordeeld. Aan de partij met de beste aanbieding is de opdracht gegund, te weten BM van Houwelingen.

Het Voorlopig Ontwerp is een maand later klaar dan gepland. Dit is veroorzaakt doordat er extra tijd is genomen om verschillende varianten voor de inrichting van de plattegrond te onderzoeken. Uiteraard streven wij nog altijd naar oplevering van Het Open Venster in de zomervakantie van 2021.

Na afronding van het Voorlopig Ontwerp wordt gestart met het Definitief Ontwerp. De gemeente verwacht het Definitief Ontwerp in juni af te ronden.

Bron: Gem. Rotterdam, foto Beverwaardigheden.nl

 

Oprit Keizerwaard krijgt nieuwe verwarmde toplaag

Aanbrengen verwarminginstallatie aan de oprit

De welbekende oprit naar het parkeerdek van het winkelcentrum Keizerwaard wordt voorzien van een nieuwe verwarmde toplaag!

Al enige tijd is men bezig hiermee en het wegdek is voor de helft al klaar. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een vloerverwarmingleiding waar 380Volt doorheen gestuurd kan worden.

Dit wordt gedaan omdat de oprit nogal behoorlijk stijl is. Bij gladheid zorgt dit voor problemen als een automobilist naar boven wilt rijden. Door de oprit te verwarmen zal de gladheid oplossen door de warmte, althans dat is de bedoeling.

Nadat de verwarminginstallatie is geplaatst komt er een betonlaag overheen, en daarna nog een kunstoflaag, vertelde de aannemer. Het aanbrengen van het beton is een zwaar karwei, een pomp kan het niet verwerken, dus alles moet per kruiwagen naar boven worden gebracht.

Met de kruiwagen naar het hoogtse punt lopen

Twee werknemers reden per toerbeurt een kruiwagen met betonmortel naar boven naar het hoogste punt aan de oprit! De auto’s werden geregeld met een verkeerlichtinstallatie die het parkeerdek op -en af wilden rijden. Wanneer de oprit klaar is kon men niet zeggen, maar het weer had de laatste tijd niet echt meegewerkt!

Ongewenst tramtracé helemaal op de schop

Nieuwe rails ligt al weer bij de Nieuwenoord

Vanaf 10 februari van dit jaar tot 17 juli is men bezig aan het tracé van tramlijn 2 op de Reyerdijk in IJsselmonde. Dat riep de nodige vragen op!

Een half jaar zouden de werkzaamheden gaan duren, en politiek en bewoners gingen zich roeren omdat oudere mensen, die slecht ter been waren, te ver moesten gaan lopen naar een ander OV-opstappunt. Het lijkt erop dat het met een stukje extra aanvullend vervoer dit probleem verholpen is?!

Hoe anders was dit toen de tramlijn geopend werd eind jaren “60 van de vorige eeuw. De oudere IJsselmondenaren zullen het nog als de dag van gisteren herinneren dat er tegen de komst van de sneltram fel werd geprotesteerd aan de Reyerdijk. De angst was dat er op dit deel van het traject levensgevaarlijke situaties zouden ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Spandoeken en borden met de tekst, ’De tram is snel, de dood is sneller’ en ’Rotterdam is een metrowonder, Hordijkerveld zit in het gedonder’ spraken boekdelen. Een kleine duizend man waren toen op de been namens het actiecomité Veilige Trambaan Hordijkerveld om te protesteren tegen de komst van de sneltram. Hij kwam er uiteindelijk wel die sneltram! De rest is historie en de tram is na al die jaren eigenlijk niet meer weg te denken uit IJsselmonde gezien de protesten van beging dit jaar toen bekend werd dat het tracé er 7 maanden uit zou liggen! Ze heeft haar dienst dus al die jaren bewezen?!                        

Wie even een kijkje gaat nemen bij de werkzaamheden zien we dat het gehele tracé is afgebouwd, de rails, de dwarsliggers, de bovenleiding, eigenlijk alles.

De werkzaamheden vinden plaats op de Reyerdijk, vanaf Nieuwenoord tot net na de Huniadijk. De trambaan wordt opgehoogd en de sporen worden vernieuwd. De tramhalte en trottoirs langs de trambaan worden opgehoogd.
De bovenleiding, zowel de kabels als een groot deel van de masten, worden vervangen. Om toekomstige hinder voor de omgeving te beperken vinden er gelijktijdig werkzaamheden plaats aan de waterleiding, riool en stadsverwarming, op de plekken waar deze de trambaan kruisen.

De eerste meters aan rails zijn alweer gelegd vanaf de rotonde bij de Groene Tuin Bredenoord, maar deze moet nog afgesteld worden. Als alles klaar is zal dit tracé met drie haltes weer jarenlang mee kunnen.

Meer duidelijkheid gevraagd over het kappen van bomen

Foto randpark A16 Beverwaard

Regelmatig worden er in IJsselmonde bomen gekapt. Lang niet altijd is duidelijk waarom bomen weg moeten. Dat geeft ergernis bij de omwonenden. Mees Tims is zo iemand. ‘Ik ben erg begaan met bomen. Ik zie dat op steeds meer plekken bomen worden gekapt, terwijl daarbij ook nog eens niet goed wordt uitgelegd waarom dat nodig is.’

Brief gestuurd

Gebiedscommissielid Harm de Oude: ‘Mees Tims heeft gelijk. Daarom hebben we als gebiedscommissie begin februari een brief gestuurd aan wethouder Wijbenga. Daarin doen we voorstellen om de communicatie over het kappen van bomen te verbeteren. Want zoals het nu gaat, loopt het niet goed. Vergunningen en aankondigingen blijken slecht of in het geheel niet vindbaar. Zelfs goed ingevoerde burgers kunnen omgevingsvergunningen niet of met heel veel moeite vinden.’

Verbeteringen

De gebiedscommissie stelt verbeteringen voor. Zo zouden er bij grote groenprojecten borden geplaatst moeten worden. Dan kun je zien wie de opdrachtgever is en waar die te bereiken is. Bij kleine onderhoud is het denkbaar dat een A4-tje op de bomen duidelijkheid geeft over wat er gaat gebeuren en waarom.

Ook is het goed als de gemeente groepen zoals Buurt Bestuurt informeert over toekomstig onderhoud. Harm de Oude: ‘Die kunnen dan anderen in de wijk tijdig informeren. Van belang is dat wij als gebiedscommissie ook via verschillende kanalen goed contact hebben met groepen mensen in IJsselmonde. We hebben de wethouder aangeraden om ons als gebiedscommissie tijdig te informeren over vergunningen die te maken hebben met het groenonderhoud en het kappen van bomen.’

Niet frustreren

Mees Tims is blij als eerder duidelijk is wat de gemeente van plan is met bomen in IJsselmonde. Mees: ‘Mensen zoals ik zijn niet lastig, we zijn juist erg betrokken bij wat er in IJsselmonde gebeurt. Rotterdam heeft altijd de mond vol over IJsselmonde als groene gemeente. Laat dan ook de inwoners merken dat je bomen serieus neemt en laat op tijd weten wat je van plan bent.’Harm de Oude: ‘Helemaal mee eens. Het groene karakter van IJsselmonde maakt dat mensen een goed gevoel bij hun wijk of buurt hebben. Dat moet je niet frustreren door zonder uitleg bomen weg te halen.

Bron. Nieuwsbrief Gebiedscommissie IJsselmonde, foto Beverwaardigheden.

 

 

 

 

 

Gedumpte hennepteelt afval op Eiland van Brienenoord aangetroffen

Gedumpte hennepteelt afval op Eiland van Brienenoord aangetroffen

Vandaag werd er afval ontdekt van hennepteelt op het Eiland van Brienenoord!

Een passant ontdekte donderochtend de circa 30 à 40 vuilniszakken gevuld met potgrond achter de onlangs aangelegde houtrillen. Daarbij lag ook nog aluminiumfolie bij etc..! Vanaf het looppad waren deze zakken niet direct zichtbaar. Het was per toeval dat deze werden ontdekt.

De meest vuilniszakken waren gevuld met potgrond en gezien het aantal zakken moeten deze met een vrachtwagen daar zijn gedumpt. Hoe lang de zakken er al lagen is niet bekend.

De boswachter van het eiland is op de hoogte gebracht en zal moeten opdraaien voor de kosten. Een gespecialiseerd bedrijf zal dit moeten opruimen liet hij weten per telefoon.

Dat zo een dumping gebeurt is kan te maken hebben met de situatie op het eiland die nu onderhanden wordt genomen met aanleg van meer getijde-oevers. Veel bomen zijn gekapt waardoor er makkelijker voertuigen op plaatsen kunnen komen waar dit vroeger onmogelijk was!