Leiding knapt door vorst in educatievetuin

Waterleiding geknapt van wasbak, educatieve tuin Beverwaard

Sinds zondagmiddag is men bezig geweest met het tot stilstand brengen van een geknapte waterleiding in de educatievetuin aan de Valkenburgsingel in Beverwaard.

Het waterstroomde rijkelijk vanuit een geknapte leiding die toebehoorde tot een wasbak die in de buitenlucht stond op het terrein. Het werd uiteindelijk een zoekplaatje om de spuitende watermassa te stoppen via de juiste weg en persoon!

Inmiddels, toen het al donker was zo rond de klok van negen uur, werd er polshoogte genomen. Toen een opgetrommelde loodgieter arriveerde kon deze ook niet veel betekenen. De hoofdkraan moest dicht gedraaid worden. Die zat namelijk achter slot en grendel!

Toen een werknemer van de educatieve tuin opgeroepen was kon het spuitende water vanuit de wasbak tot stilstand worden gebracht. Daarna kon de loodgieter aan de slag om de gesprongen leiding te repareren. De wateroverlast bleef beperkt tot de educatievetuin zelf, daar al die tijd het water weggelopen is in de aanwezige kolken!

 

‘Den Haag, asbestverbod heeft zeer grote impact op Beverwaard’

Asbestdaken Rode Kastelenbuurt

Het moet goed tot de landelijke politiek doordringen dat het asbestverbod dat in 2024 ingaat een hele grote impact heeft op de Beverwaard. Dat zei de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers van Wonen zaterdag op een bewonersbijeenkomst in Rotterdam-Beverwaard.

In de Rode Kastelenbuurt bevatten veel daken asbest. “Het gaat om enkele honderden woningen in Rotterdam,” zegt de wethouder. “We zijn nu aan het inventariseren wat landelijke wetgeving betekent voor de bewoners.”

Op de bijeenkomst lieten de bewoners van de Rode Kastelenbuurt de wethouder weten welke impact het asbestverbod op ze heeft. De boodschap kwam aan bij Kurvers. “Dat gaat je niet in de koude kleren zitten, als je de verhalen hoort”, zegt hij. “Sommigen liggen er echt wakker van, er komt zoveel op ze af. Ze moeten verbouwen, maar hoe gaat dat? Kan ik het wel betalen? Hele wezenlijke vragen.”

Dat wethouder Kurvers nog geen antwoorden had op de vragen, komt doordat er nog veel onduidelijk is. “De wetgeving moet nog langs de Eerste Kamer. Het Rijk denkt ook nog over een landelijk asbestfonds. Dat fonds is belangrijk voor de vraag vanuit de zaal hoe men een verbouwing moet gaan betalen.”De Rotterdamse wethouder benadrukte dat de gemeente Rotterdam ook hierover bij Den Haag aan tafel zit. “We zullen de belangen van de bewoners uit de Beverwaard daar ook overbrengen.”

“De boodschap naar Den Haag is dat komende asbestwetgeving zeer grote impact heeft op bewoners hier. Daarmee moet goed rekening worden gehouden. En dat er een asbestfonds moet komen om deze mensen te helpen”, zegt de wethouder.

Tijdens de bijeenkomst kondigde Kurvers aan dat hij in april met een voorstel naar de gemeenteraad komt om een asbestloket op te zetten. Daar kunnen bewoners met praktische vragen terecht.

Bron: RTV Rijnmond

Fietsrijbaan gestremd tijdens renovatie Van Brienenoordbrug

de Van Brienenoordbrug

De komende jaren wordt de Van Brienenoordbrug in meerdere fases gerenoveerd! Dit valt de lezen op de website van Rijkswaterstaat.

De renovatie van de van Brienenoordbrug spreidt zich daardoor uit over meerdere jaren waarbij er perioden zijn van veel verkeershinder en perioden waarbij het verkeer nauwelijks hinder ondervindt. Er zijn op dit moment twee renovaties op de van Brienenoordbrug voorzien, namelijk: de westelijke boogbrug wordt gerenoveerd en de kleppen (beweegbare delen) worden vervangen.

Dit betekent dat als de beweegbare delen worden vervangen dat er ook geen gebruik gemaakt kan worden van het fietsgedeelte van Zuid naar Noord. Rijkswaterstaat laat weten dat het om enkele dagen gaat ! Toch geeft men aan te onderzoeken naar de mogelijkheid om een alternatief te bieden. Overigens meldt Rijkswaterstaat dat de stremming pas in 2022 gaat plaatsvinden.

 

Energiemarkt nog niet in de rij voor bouw windmolens langs de Maas

Windmolen Capelle aan de IJssel

Het Gebied IJsselmonde meldt dat er nog geen interesse is getoond van energiebedrijven om windmolens te plaatsen op het grondgebied van Krimpen aan de IJssel! Op het industrieterrein “de Stormpolder” gaan in de nabije toekomst een aantal windmolens geplaats worden.  Wel is door de gemeenteraad in Krimpen aan den IJssel een beleidskader voor windenergie vastgesteld op 7 juni 2018.

Vorig jaar gaf dit beroering bij bewoners aan (Oud)IJsselmondse zijde toen zij hoorde van de plannen van de komst van windmolens bij hun overburen aan de Krimpense zijde langs de Maas. Tijdens een informatieavond in Het Koetshuis in Oud IJsselmonde, begin 2018, werden betrokken bewoners uiteindelijk ingelicht omtrent deze plannen. De meeste daarvan waren tegen de komst van de windmolens! De argumenten waren geluidsoverlast, slagschaduw van de windmolens, en eventuele waardevermindering van hun koopwoning die pal langs de Maas staan!

De gemeente Krimpen aan den IJssel plaatst overigens niet zelf de windmolens, omdat zij daar geen eigen grond voor heeft, en laat dit aan de marktpartijen over! Die blijken nu nog niet in de rij te staan voor het plaatsen van een windmolen op het industrieterrein “de Stormpolder”. De gemeente van Krimpen aan de IJssel laat nu weten dat er voorlopig nog geen planvorming is te verwachten voor de 1e helft van dit jaar 2019! Kortom energiebedrijven staan nog niet in de rij?

Zodra een initiatiefnemer zich meldt, is het van belang om omwonenden en bedrijven goed te informeren. Dit gebeurt door een klankbordgroep op te richten. Dan krijgt men via de klankbordgroep in ieder geval tijdig informatie over de vervolgstappen in het proces en de mogelijkheden voor u om mee te denken, mee te praten en uw stem te laten horen over wat u belangrijk vindt bij de plaatsing van de windmolen(s).
Ook omwonenden of ondernemers uit de gemeenten Ridderkerk, Rotterdam, Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel zijn welkom in deze klankbordgroep. Heeft u interesse, meldt u zich dan alvast aan via
windparkstormpolder@rotterdam.nl.

Brontekst Gebied IJsselmonde, en Beverwaardigheden.nl. Foto Beverwaardigheden.nl

Pilot “Anders Geregeld” verlengd

De pilot “Anders Geregeld” is door BenW van Rotterdam verlengd tot en met 1 juli 2019. Dat viel te lezen in een brief naar de Rotterdamse gemeenteraad!

Het voorgaande college van BenW gaf in juni 2017 opdracht voor het programma Anders Geregeld. Het doel van dit programma is minder regeldruk voor Rotterdamse ondernemers. Het programma draagt verder bij aan een vriendelijker ondernemersklimaat en aan gebiedsgerichte samenwerking. Het voorgaande college wees, als onderdeel van deze opdracht, drie winkelgebieden aan als Anders Geregeld experimentzones, te weten: winkelcentrum Beverwaard, centrum winkelgebied Rozenburg en de Lusthofstraat. In deze zones experimenteren ondernemers, na een voorbereidingsfase, gedurende één jaar met anders toegepaste regelgeving. Het gemeentelijke onderzoeksbureau OBI monitort en evalueert de experimenten.

In deze gebieden is op dit moment een zestal experimenten in (volle) gang. De experimenten gaan in het kort over:

A. Evenementen: versoepeling van het vergunningenproces voor kleinschalige A- evenementen.

B. IJsbanen: vereenvoudiging van het vergunningenproces voor complexe evenementen zoals ijsbanen.

C. Standplaatsen: flexibilisering gebruik standplaatsen.

D. Uitstallingen: verruiming mogelijkheden locatie specifieke uitstallingen.

E. Zichtbaarheid winkelgebied: verkenning mogelijkheden winkelgebiedmarketing en vereenvoudiging aanvraagproces.

F. Vindbaarheid winkelgebied: verkenning alternatieve mogelijkheden vindbaarheid winkelgebied. De uitvoering van de experimenten is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in het winkelgebied.

Op dit moment zijn er dus drie gebieden aangewezen in Rotterdam die gebruik maken van de pilot, namelijk; in winkelcentrum Beverwaard (IJsselmonde), de Lusthofstraat (Kralingen-Crooswijk) en het centrum winkelgebied Rozenburg.

In de Beverwaard maken de ondernemers gezamenlijk gebruik van flexibilisering van de standplaatsen. Na de zomervakantie is er wekelijks een ondernemer die nu op dinsdag verse visproducten verkoopt d.m.v. een mobiele viskraam! Daarnaast heeft een oliebollenkraam ook tijdelijk gebruik gemaakt van deze flexibilisering. Of er nog meer ondernemers hier gebruik van gaan maken in de Beverwaard is nog niet bekend!

Bron: Gemeente Rotterdam website, foto Beverwaardigheden.nl