Eerste deel verpauperde Cornelis van Beverenbrug over de A16 waarschijnlijk dit jaar aangepakt

Het verpauperde aanzicht van de Cornelis van Beverenbrug over de A16

De opknapbeurt van de Cornelis van Beverenbrug, in de volksmond “Het Kleine Zwaantje” genoemd tussen de wijken Beverwaard en Tuinhoven gaat dit voorjaar jaar onderhanden worden genomen, en dat is ook wel nodig. Er wordt nog wel een slag om de arm gehouden of dit daadwerkelijk gaat gebeuren? Eigenlijk zou deze voetganger/(brom)fietsbrug al in 2021 opgeknapt worden! Uiteindelijk ging de opknapbeurt toen dus niet door!!

De Cornelis van Beverenbrug over de A16 is verpauperd en wacht al jaren op een opknapbeurt. Roestvorming en een vieze groene aanslag verhullen de ooit blinkende witte brug. Maar er lijkt uitzicht op verbetering: de gemeente wil dit jaar tijdens het Hemelvaartsweekend aan de slag.

Een opknap- en schilderbeurt van de brug tussen IJsselmonde en de Beverwaard staat al jaren op de planning, maar het kwam er nog niet van. ‘We kunnen ons voorstellen dat de bewoners van de Beverwaard zich zorgen maken over de beeldkwaliteit van de brug. Het proces voor conserveren (lees verven) loopt al enige tijd, maar de moeilijkheid zit hem niet in het conserveren zelf maar in de toegankelijkheid van de brug om het werk te kunnen uitvoeren. Om de brug te kunnen conserveren moet namelijk in ieder geval één rijrichting van de A16 geheel afgesloten worden en hiervoor zijn we afhankelijk van Rijkswaterstaat (RWS).’

Rijkswaterstaat

In het Hemelvaartsweekend (8 tot 13 mei) gaat Rijkswaterstaat civiel kunstwerk 58 (het viaduct over de Hoofdweg), slopen en vervangen en is de A16 van Ridderkerk naar het Terbregseplein volledig afgesloten. En dat biedt kansen, aldus de gemeente Rotterdam: ‘In deze periode gaan wij dit deel van de Cornelis van Beverenbrug zoals het er nu uitziet verven. De aanbesteding loopt en we verwachten in februari de inschrijvingen te ontvangen. In 2025 gaat RWS groot onderhoud uitvoeren aan het asfalt van de A16 vanaf het Terbregseplein tot aan de Ridderster. Wij zijn van plan om in die periode het andere deel van de Cornelis van Beverenbrug conserveren.’

Pyloon

Daarmee is het werk nog niet klaar: ‘Wat nog niet volledig is afgestemd, is het conserveren van de pyloon omdat hiervoor een ‘crashdeck’ aangebracht moet worden om te voorkomen dat voorwerpen op de A16 terecht kunnen komen en er voor het verkeer een onveilige situatie kan ontstaan. Om het crashdeck te kunnen plaatsen moet de A16 ook worden afgesloten en daar zijn we nog over in gesprek met Rijkswaterstaat. Buiten het conserveren van de brug gaan we ook de slijtlaag van het brugdek vervangen.’

Bron tekst: Havenloods, foto’s Beverwaardigheden.nl

Ontsnapte papagaai Jackie herenigd met eigenaar

Zondagmorgen stond de eigenaar van papagaai Jackie vele malen te roepen! De rode vogel die naar de vrijheid was gevlogen zat op de Rhijnhauwensingel hoog in een boom. De prachtige gekleurde ara had geen zin om naar beneden te komen. Ook niet toen er met een kleine hoogwerker van een dakdekker een bakje met rijst werd voorgeschoteld. Af en toe kwam er geluid uit de één jaar oude vogel die zijn onderkomen in de Beverwaard heeft staan!

De brandweer kwam er uiteindelijk aan te pas! Zij waren uiterst behulpzaam, maar de vele takken, zat een vlotte vangpoging in de weg. Toch met een kleine waterstraal ruim naast Jackie vloog deze weg! De hoop vervloog letterlijk bij de eigenaar dat hij zijn vogel nog ooit terug zou zien?

Ara in de boom op de Weldamsingel

De brandweerlieden die nog op grote hoogte in de ladderwagen zaten zagen de vogel nog wel richting het randpark vliegen. De eigenaar ging er snel achteraan. Uiteindelijk werd deze gespot in een boom aan de Weldamsingel. De brandweer kwam hier wederom ter plaatse om Jackie hier toch nóg te vangen in een tweede poging.

Nog een klein stukje, papagaai Jackie binnen handbereik

Nu ging de eigenaar mee naar boven in het kleine bakje van de brandweerladderwagen, gewapend met een appel in zijn hand. Heel langzaam werd de papagaai benadert die gemoedelijk bleef zitten, en onder toeziend oog van bewoners die op de reddingspoging waren afgekomen, werd de papagaai uiteindelijk gevangen! Hij kon wel janken van geluk, zei hij later, want hij had zijn Jackie terug. Hij bedankte het team van brandweer van kazerne Groene Tuin. En papagaai Jackie, die gaat weer terug naar zijn verblijf! Zo te zien was hij niet erg onder de indruk van zijn ontsnapping?

Stadsherders zoeken grasland voor winterbegrazing schapen

De Stadsherders zijn op zoek naar een plaats voor winterbegrazing! Ze zijn al jaren vanaf april tot en met november aanwezig om de groene vlaktes in IJsselmonde te begrazen. In de winterperiode verblijven zij elders. Toch zijn de Stadsherders nog op zoek naar een stuk land voor een periode van de winter! Het liefst grasland van meerdere hectare’s, melden zij in hun oproep op het Facebook van de Stadsherders.

De schapen staan momenteel in verschillende groepen in en -rondom Rhoon en zullen ongeveer in de eerste week februari op het laatste grasland staan. De schapen staan tussen verplaatsbare flexible netten, waar stroom op komt te staan. De Stadsherders zoeken voor nu door heel Zuid holland, of helemaal bovenin Zeeland grasland waar de schapen kunnen grazen tot zij weer naar IJsselmonde komen!

De Stadsherders geven de voorkeur aan rondom of in de buurt bij Rhoon of Alblasserdam. De vraag wie kan de Stadsherders helpen om de schaapskudde’s de winter door te laten komen in de regio?

Liefst reageren via persoonlijk bericht via Facebook Stadshers, of 06-39130499

Voorlopig ontwerp nieuw Getijdenpark Feijenoord naast Eiland van Brienenoord goedgekeurd

Na de aanleg van het getijdenpark op -en rond het Eiland van Brienenoord was de planning al om het getijdenpark onder de naam Getijdenpark Feijenoord, uit te breiden in de toekomst! Dit getijdenpark komt te liggen voor de woonwijk De Veranda.

De projectmanager, die betrokken was bij de aanleg van het getijdenpark op het eiland, laat weten in de nieuwsbrief over het Stadionpark, dat de voorlopig plannen van het nieuwe getijdenpark Feijenoord zijn goedgekeurd. Als alles volgens plan verloopt gaat met de aanleg van dit getijdenpark in 2025 begonnen worden.

Er rolt een groene golf door Rotterdam met goed nieuws voor Stadionpark! Het voorlopig ontwerp voor het Getijdenpark Feyenoord is goedgekeurd door het college van B en W. Projectmanager Laurence Peels: ‘Een mooie mijlpaal, nu kunnen we dóór. Hiermee krijgt Rotterdam er een nog groter uniek park op het water bij.’

Rotterdam vergroent. Laurence: ‘Mensen hebben behoefte aan natuur, ze vinden het fijn en leuk. Dat toont het succes van het Eiland van Brienenoord wel aan, het eiland is echt geliefd bij bezoekers. Met het Getijdenpark Feyenoord breiden we dit prachtige park nog meer uit. Voor de mensen uit Feijenoord en IJsselmonde, de nieuwe bewoners van Feyenoord City, maar eigenlijk voor mensen uit heel de stad. Iedereen kan hier genieten van onze mooie delta, lekker van de gebaande paden af.’

Eerste schop in het water

Nu het voorlopig ontwerp is goedgekeurd gaat het snel: begin dit jaar is het definitief ontwerp klaar. Laurence: ‘Dat betekent dat we halverwege 2025 beginnen met de aanleg. Normaal gesproken zeggen we dan dat de eerste schop de grond in gaat, maar hier gaan we in het water van de Maas aan de slag. Daar moeten we nog even een uitdrukking voor bedenken.’

Aanleg in fases

Het Getijdenpark Feyenoord sluit aan op het getijdenpark van het Eiland van Brienenoord en loopt tot aan het Mallegatpark. De aanleg is opgedeeld in twee fases. Laurence: ‘In fase 1 verlengen we het getijdenpark vanaf het Eiland van Brienenoord én we starten met de aanleg bij het Mallegatpark, Zo werken we naar elkaar toe. Fase 1 willen we in 2027 klaar hebben.’

Fase 2

Aan het ontwerp voor fase 2 wordt nog gewerkt. Dat moet namelijk goed aansluiten op de plannen rondom de derde stadsbrug en de nieuwe wijk Waterkant. Laurence: ‘Dat moet in overleg met de makers van die plannen. Zodra het ontwerp daarvoor duidelijk is, kunnen we verder met ons ontwerp voor fase 2 van het Getijdenpark Feyenoord. In 2028 is, als het meezit, het hele park dan klaar.’

Oplossing voor schepen

Op de plek van het getijdenpark liggen nu meerdere binnenvaartschepen, die gaan daar weg. Laurence: ‘Als er namelijk scheepvaart blijft, is er geen ruimte voor recreatie op het water en kan de flora en fauna zijn gang niet gaan. En dat is juist wat we willen, en met natuurlijke en aflopende oevers in plaats van de hoge kades. De gemeente is met elke scheepseigenaar in gesprek om te zoeken naar een oplossing.’

Geen hoge bomen

De opmerkingen van bewoners uit eerdere bijeenkomsten zijn meegenomen in het ontwerp. Laurence: ‘Zo komen er geen hoge bomen in het park omdat bewoners het uitzicht op de rivier belangrijk vinden. En wat we op het Eiland van Brienenoord geleerd hebben over zwerfafval, passen we hier meteen toe. Ook werken we aan een plan voor parkeren zodat er voldoende plekken overblijven.’

Blijf op de hoogte

Als de uitvoering in zicht is, krijgen bewoners in de omgeving daar informatie over. Benieuwd hoe het eiland eruit gaat zien? Wat voor groen erop komt? Wie de nieuwe bewoners op de grond en onder water zijn? Op www.stadionpark-rotterdam.nl/ kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Stadionpark.

Tekstbron en illustratie’s Gem. Rotterdam, foto wijk De Veranda Beverwaardigheden.nl

Aanpak riolering in Beverwaard op zijn vroegst in 2030

Vanaf begin januari 2023 vond er een serie met problemen plaats omtrent de (hoofd)riolering en kolken in de wijk. Niet voor de eerste keer, want een paar jaren ervoor waren hiermee ook al problemen. Het baarde de inwoners van de Beverwaard toch wel wat zorgen vorig jaar? Sinkholes die spontaan ontstaan hebben een oorzaak!

De Wijkraad van Beverwaard stelde vragen aan verantwoordelijk wethouder Karremans van de gemeente Rotterdam n.a.v. de berichtgeving op de Beverwaardigheden.nl omtrent deze sinkholes! Daarbij betrokken zij ook scheuren aan de huizen in de Beverwaard! Inmiddels kreeg de wijkraad per brief een antwoord op hun gestelde vragen.

Het ziet er dus naar uit dat de bewoners geduld moeten hebben met de aanpak van de riolering in Beverwaard door de gemeente Rotterdam. Tevens wordt er in diezelfde brief ook ingegaan op de problematiek met scheuren in een aantal woningen in de wijk! Het antwoord van de wethouder kun u hieronder lezen.

U schrijft dat er in de Beverwaard de laatste tijd veel verzakkingen in straten, onder huizen en in tuinen worden ervaren. Vanwege een aantal zinkgaten, scheuren in woningen en de leeftijd van de wijk, maakt u zich zorgen om de staat van de riolering. Ook benoemt u boringen van de NAM in het verleden, wat mogelijk een bijdrage kan hebben aan de door u ervaren verzakkingen.

U vraagt om dit probleem serieus te nemen en met u hierover in gesprek te gaan. Daarnaastvraagt u of het college voornemens is onderzoek te doen naar de ernst van de verzakkingenin Beverwaard en welke maatregelen op welke termijn worden getroffen voor de openbareruimte en de particuliere ruimte. Ook vraagt u naar de samenwerking met huiseigenaren.

Rotterdam is grotendeels gebouwd op slappe bodem, waardoor de stad te maken heeft met bodemdaling. De mate van bodemdaling in Rotterdam varieert van 1 tot 10 mm per jaar, afhankelijk van de locatie. Volgens onze gegevens is de openbare ruimte in Beverwaard ongeveer 20 centimeter gezakt sinds de aanleg (in de jaren ’70 en ’80) van het grootste deelvan Beverwaard. De precieze bodemdaling is per locatie wel verschillend. Ter vergelijking:

Beverwaard zakt minder dan andere delen van Rotterdam. Tot nu toe zijn er bij ons de afgelopen twee jaar circa vijf gevallen bekend van zinkgaten in Beverwaard. Dit is minder dan in vergelijkbare wijken in Rotterdam.

Uit rioolinspecties blijkt dat de kwaliteit van de riolering over het algemeen voldoende is. Op een aantal locaties is de kwaliteit van de riolering matig. Dat kan een oorzaak zijn van de zinkgaten. Het is geen oorzaak van de algemene bodemdaling in Beverwaard.

Vanwege de leeftijd en kwaliteit van de riolering zijn we rioolvervanging in Beverwaard aan het voorbereiden. Belangrijk om daarbij te vermelden is, dat dit rioolvervanging en dit combineren met de opgaven voor andere delen van de openbare ruimte, een lange voorbereidingstijd nodig heeft.

Op zijn vroegst kunnen we in 2030 de werkelijke uitvoering starten. De werkzaamheden voor de hele wijk duren naar verwachting zeker 15 jaar. Tot die tijd wordt regulier beheer en onderhoud uitgevoerd. Wanneer er bijvoorbeeld een (potentieel) zinkgat wordt gemeld, wordt de situatie op straat veiliggesteld en wordt het zinkgat zo snel als mogelijk gerepareerd.

Over verzakking van huizen en tuinen kan ik geen algemene uitspraak doen. De locatie, fundering en grondgebruik zijn factoren die van grote invloed zijn op mogelijke verzakking. De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het tegengaan of verhelpen van verzakking op eigen terrein.

Navraag bij de NAM levert het volgende op. De boorputten van de NAM nabij Beverwaard waren geen productieputten, maar onderzoekputten. De productie van de NAM uit het IJsselmondeveld vindt aan de zuidrand en ten westen van Beverwaard plaats.

Beverwaard zelf ligt aan de rand of buiten de uiterste grens van het IJsselmondeveld, waar eventuele zetting zeer beperkt of zelfs afwezig is. In verband met de recente actualisatie van de vergunning, zijn in risico’s opnieuw onderzocht en zijn vergelijkbare problemen daar niet bekend.

Op basis van deze informatie concludeer ik dat verzakking als gevolg van winning zeer klein of niet aanwezig zal zijn. De afdeling Stadsbeheer kan indien gewenst aan de wijkraad uitleg geven over de werking van de riolering. Daarbij moet ik wel aangeven dat rioolvervanging hoe dan ook een lange voorbereidingstijd heeft.

De status van verzakking en de kwaliteit van de riolering zijn bij ons bekend, dus verder onderzoek is nu niet aan de orde. Wanneer de plannen rondom rioolvernieuwing meer zijn uitgewerkt, wordt ook een participatietraject opgestart. Tijdens dat proces komen we ook in contact met wijkraad, inwoners en pandeigenaren van Beverwaard.