´Gebiedscommissies en burgers niet serieus genomen´

De invloed van burgers bij gebiedsplannen in Rotterdam is minimaal te noemen. Daarnaast worden ook gebiedscommissies vaak niet als serieuze partners gezien door de uitvoerende clusters van de Gemeente Rotterdam. Dat concludeert de Rekenkamer Rotterdam in een rapport.

De gebiedscommissies hebben als taak bij te dragen aan interactieve beleidsvorming, het betrekken van burgers bij het opstellen van gebiedsplannen. In het rapport schrijft de Rekenkamer dat gebiedscommissies hun rol onvoldoende hebben voorbereid. Een gebrek aan tijd, geld en kaderstelling vanuit het stadsbestuur ligt hieraan ten grondslag.

Onduidelijk
De rekenkamer schrijft verder dat de commissies wel pogingen hebben ondernomen om burgers bij gebiedsplannen te betrekken. Een groot deel van de burgerinbreng heeft echter geen plek gekregen in de opgestelde plannen. Burgers die meedenken ervaren een gebrek aan terugkoppeling vanuit de gebiedscommissie. Voor participanten is het onduidelijk wat er precies van hun ideeën terecht komt. Burgers geven aan zich niet meer betrokken te voelen bij de wijk dan eerst.
Niet serieus genomen
Gebiedscommissies worden niet serieus genomen door de uitvoerende afdelingen van de Gemeente Rotterdam. Zij worden niet betrokken bij de vertaling van gebiedsplan naar uitvoeringsplan en krijgen vaak erg weinig tijd om burgers over bepaalde zaken advies te vragen. Ook kunnen gebiedscommissies niet rechtstreeks met uitvoerende clusters contact opnemen en hebben leden van de gebiedscommissies en de gebiedsorganisatie een dubbelrol.
Meer bevoegdheid
De rekenkamer beveelt onder meer aan in het vervolg tijdig duidelijke financiële en beleidsinhoudelijke kaders te stellen, gebiedscommissies meer formele bevoegdheden en middelen te geven om beoogd maatwerk af te dwingen en te zorgen voor een eenduidige vertaling van gebiedsplannen naar uitvoeringsplannen. Het college neemt een aantal aanbevelingen over, maar is niet van plan om direct contact tussen gebiedscommissies en uitvoerende clusters mogelijk te maken.
Bron: Dichtbij.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.