Status Gsm-masten dubieus

Gsm-mast zijde Beverwaard
Gsm-mast zijde Beverwaard
Zendmasten voor mobiele telefonie aan Akkeroord en Beverwaard in IJsselmonde hebben op dit moment een dubieuze status. Voorlopige eind conclusie (il)legaal?
Hedendaags kunnen we niet meer zonder de mobiele telefonie in onze maatschappij. Allerlei functies zijn gekoppeld aan dat netwerk van gsm-masten in ons land. De gsm-masten in het zuidoostelijke deel van IJsselmonde roepen een aantal vragen op na plaatsing aan de Akkeroord en Beverwaard zijde.
Rekening houdend met de omgeving komen er best een aantal zaken om de hoek kijken als men een gsm-mast wil plaatsen in uw wijk of omgeving. Het aanspreekpunt voor aanvraag is meestal de (deel)gemeente. Deze beoordeelt dan of de mast bijvoorbeeld geen overlast geeft voor de omgeving. Te denken aan ontsiering van uw woonomgeving etc. Dit wordt geregeld via een omgevingsvergunning aanvraag.

Het begon allemaal met de gsm-mast aan de Leeuwenhagen. Na sloop van de aanwezige flats aldaar, moest deze verplaatst worden voor de bouw van de drie woontorens de “Reigers”. Een tijdelijke verplaatsing van de mast was noodzakelijk naar de Akkeroord zijde op steenworp afstand. Op zich al opmerkelijk waarom een gsm-mast tijdelijk verplaatst wordt, immers kon deze niet meer terug naar de locatie aan de Leeuwenhagen! Via de gebruikelijke procedure werd deze verplaatst. Of het ermee te maken heeft valt nog te bezien, maar een omwonende van de Akkeroord diende nadat de het object geplaatst was een klacht in wegens gezondheidsklachten, en signaal storing. De elektromagnetische straling die de UMTS/GSM masten afgeven houden de gemoederen altijd bezig onder bewoners.

In april van dit jaar werd er een gsm-mast neergezet aan de zijde van de Beverwaard langs de busbaan aan de A16. Procedureel lijkt het allemaal in orde te zijn. De gegevens van de deelgemeente geven aan dat de aanvrager toestemming heeft van Waterschap Hollandse Delta, en de Welstandcommissie. Het enige wat ontbrak is de Omgevingsvergunning, want in 2012 was deze tot twee keer toe geweigerd door diezelfde deelgemeente, het handelt in strijd met openbare ruimte waarvoor deze bestemd is. Bij navraag aan de bewoners van de Sterkenburgsingel weten zij ook niets van de komst van de gsm-mast die binnen een straal van honderd meter van hun woning af staat. Het ontbreken van de vergunning belette de aanvrager niet om de gsm-mast te plaatsen.Inmiddels blijkt ook uit gegevens dat de vergunning voor de tijdelijke gsm-mast aan de Akkeroord verlopen is op 27 april, maar staat deze er nog steeds, en is deze nog inwerking? Dat maakt het hele verhaal ten aanzien van de twee gsm-masten toch wel dubieus. Aan de zijde van de deelgemeente blijft het tot nu toe angstvallig stil. Het lijkt er op dat zij de hele zaak laakt om uitleg te geven hoe het e.e.a. nu in elkaar zit. Het voorlopige eind conclusie is dat er onduidelijkheden bestaan rond deze twee gsm-masten.

Gegevens op basis van gemeente website, en opgevraagde gegevens bij gemeente.

Facebook Magazine ‘Like je Wijk’ voor Beverwaard

Vlnr N. Swaneveld, R. Schouten
Vlnr N. Swaneveld, R. Schouten
Afdruk met logo "Like je wijk"
Afdruk met logo “Like je wijk”

Op donderdag 4 juli gaf dagelijks bestuurder Norbert Swaneveld het startsein voor een nieuw deelgemeente communicatiemiddel: Facebook Magazine Like je Wijk. De start vond plaats om 18.00 uur bij het kantoor van Woonbron op de hoek van de Oude Watering en de Rhijnauwensingel. Elke Like is een euro voor de Beverwaard.

De deelgemeente IJsselmonde heeft in de loop der jaren een indrukwekkend aantal communicatiemiddelen op- en ingezet, zoals de deelgemeentepagina’s in De Havenloods, de deelgemeente website, een magazine, en tal van andere communicatie-instrumenten. Maar de tijden veranderen en veel mensen communiceren vandaag de dag via Social-Media. Daarom start de deelgemeente nu met een wijkgericht Facebook Magazine “Like je Wijk”. Op die manier wil de deelgemeente bewoners sneller, vaker en beter informeren en betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk.

De website is een communicatiemiddel dat de mogelijkheid biedt om met bewoners samen te werken, te discussiëren, en betrokkenheid bij de buurt te vergroten. Facebook kan gezien worden als een digitale brievenbus waar de overheid soms te weinig gebruik van maakt, terwijl het voor veel bewoners een laagdrempelig communicatiemiddel is. Momenteel zijn er 340.000 Facebook accounts met als woonplaats Rotterdam en een gedeelte daarvan bevindt zich in de deelgemeente IJsselmonde. Met Like je Wijk hoopt de deelgemeente ook die inwoners te bereiken, wijkgericht.

Bestuurder Swaneveld is enthousiast over de uitbreiding van het deelgemeente communicatiemiddelenpakket: ‘Een van de bestuursprioriteiten van het dagelijks bestuur is een veilige, prettige leefbare woonomgeving en daar slaagt de deelgemeente met partners volgens metingen behoorlijk in, maar desondanks blijkt uit metingen dat de subjectieve veiligheidsbeleving laag scoort bij bewoners. Met de inzet van het Facebook Magazine hoopt de deelgemeente die subjectieve veiligheidsbeleving te verbeteren en in overeenstemming te brengen met de objectieve veiligheid. Het voor de deelgemeente nieuwe communicatiemiddel biedt de mogelijkheid om helder, transparant, kleinschalig en ‘gebiedsgericht’ met buurtbewoners te communiceren en daarin ziet het dagelijks bestuur een kans om ook hiermee de subjectieve veiligheidsbeleving positief te beïnvloeden.’ Aldus de enthousiaste portefeuillehouder Communicatie en Veiligheid.

Daarbij biedt het Facebook Magazine de mogelijkheid om mensen die zich inzetten voor hun buurt in beeld te brengen en een rolmodel te laten zijn voor buurtgenoten. Om bewoners te stimuleren gebruik te maken van het nieuwe communicatiemiddel en zich natuurlijk in te zetten voor hun buurt, stelt de deelgemeente voor iedere volger/’like’ één euro beschikbaar. Als op die manier op een gegeven moment een behoorlijk bedrag bijeen is gebracht, kunnen bewoners aangeven hoe ze dat bedrag voor hun buurt willen inzetten. Het Facebook Magazine is dus ook een middel om burgerparticipatie te stimuleren. In dat opzicht sluit het goed aan bij de omvorming van deelgemeente naar gebiedscommissie.

Beverwaard is de wijk waar er gestart wordt met “Like je Wijk”. Er zal middels diverse crossmedia-activiteiten zoals posters, banieren en green graffiti aandacht gevraagd worden voor het nieuwe Facebook Magazine Beverwaard met als doel een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Er wordt in de wijk hard gewerkt aan een Schone, Hele en Veilige wijk door de deelgemeente en de partners. Met Like je Wijk kan de deelgemeente de bewoners beter informeren over de positieve ontwikkelingen in de wijk die het wonen, werken en leven de moeite waard maken.

https://www.facebook.com/beverwaardmagazine

Woonbron pakt rotte kozijnen en schimmel aan in Beverwaard

Vochtplekken

Na elf jaar achterstallig onderhoud krijgen bewoners van de Rotterdamse wijk Beverwaard toch hun zin: woningcorporatie Woonbron trekt de komende twee jaar 10 miljoen euro uit om woningen te renoveren.

Dat heeft directeur Oerlemans van Woonbron woensdag beloofd. Volgens de bewoners is het ook de hoogste tijd, want veel woningen kampen al meer dan tien jaar met zwaar achterstallig onderhoud. Voornamelijk kozijnen zijn volledig rot, laten water door en douches staan vol met schimmel. Ondanks de toegezegde investering zijn bewoners achterdochtig of de miljoenen daadwerkelijk op de juiste plek terecht komen.

Bron: RTVRijnmond

Inbraakverdachten in bewaring gesteld

De politie heeft na intensief onderzoek twee verdachten in bewaring gesteld die verantwoordelijk waren voor 7 inbraken waarvan 5 in de Beverwaard. Het zijn jongens van in de 20, en ze komen niet uit Beverwaard, maar wel uit IJsselmonde. Tevens zijn er goederen in beslag genomen. De hoeveelheid, en om wat voor goederen het gaat kon de politie nog niet melden.

Resultaten belevingsonderzoek 2013 IJsselmonde bekend gemaakt

IJsselmonde

Naar aanleiding van een motie van de deelraad IJsselmonde is eind vorig jaar de opdracht verstrekt aan de gemeentelijke dienstencentrum. Onderzoek en Business Intelligence voor het opzetten van een digitaal panel.

Het eerste onderzoek dat door het panel is verricht, is het belevingsonderzoek 2013. Dit is
een aangepaste versie van het belevingsonderzoek dat de voorgaande jaren schriftelijk en
mondeling door het bureau DUO Market Research werd uitgevoerd. Het belevingsonderzoek 2013 moest uitgevoerd worden ten behoeve van het aanleveren van gegevens voor de deelgemeente jaarrekening 2012. Hieronder zal worden aangegeven wat de meest opmerkelijke resultaten uit het onderzoek zijn.

• De scores voor de voorzieningen voor de jeugd liggen gemiddeld op een 6, alleen de
kinderboerderij krijgt, behalve bij de wijk Lombardijen, een onvoldoende. De
voorzieningen sport en recreatie worden als voldoende beoordeeld; uitzondering
hierop is de score voor het zwembad vanuit de wijken Lombardijen en Beverwaard.

• Zowel de groenvoorzieningen als het wonen in de eigen wijk worden ruim voldoende
gewaardeerd. De laagste scores zijn in de Beverwaard.

• De scores van “veilig voelen in de deelgemeente” en “confrontaties met inbraak” zijn
minder goed. Twee derde van de bewoners voelt zich veilig, een derde van de
bewoners niet. De score “confrontaties met inbraak” ligt gemiddeld op 16%, waarbij er
weinig verschillen zijn tussen de wijken.

• Gemiddeld 39% van de respondenten is bekend met Buurt Bestuurt, 58% van de
respondenten heeft ideeën en suggesties ten aanzien van veiligheid. Deze ideeën
worden op dit moment door ons in kaart gebracht.

• De bereidheid om actief te worden voor Buurt Bestuurt ligt op gemiddeld 23% (actief
is nu 3% gemiddeld). Dat betekent dat hier nog een potentieel ligt voor bijvoorbeeld
een minder intensieve variant van Buurt Bestuurt. Van de respondenten wil 22%
vrijwilligerswerk in de deelgemeente doen. De respondenten hebben info gekregen
over hoe zij kunnen participeren bij vrijwilligerswerk en hoe zij contact kunnen
opnemen met PIT010.

• De scores die gegeven worden voor informatievoorziening (6,4), dienstverlening
Burgerzaken (6,8), dagelijks bestuur (6,1) en deelraad (6,0) zijn overal voldoende.

• Het percentage respondenten dat antwoordt, dat er voldoende invloed uitgeoefend
kan worden op deelgemeentebeleid is laag, namelijk 12%.
De uitkomsten zijn van invloed op de te nemen maatregelen binnen de wijkprogramma’s
2014. Het volgende onderzoek gaat over Welzijn Nieuwe Stijl in IJsselmonde.

P.s. Hoeveel bewoners van de Beverwaarder aan het onderzoek hebben deelgenomen is niet bekend.