Sinterklaas komt aan in Oud IJsselmonde

Sinterklaas komt aan op 24 november in Oud IJsselmonde

Zaterdag 24 november, dan zal Sinterklaas met zijn zwarte pieten om 10:00 uur aanmeren bij het (Oude) IJsselmondsehoofd.  Voordat hij daar vertrekt, na aankomst met de Stoomboot Spanje 1, wordt hij ook nog onthaald met zang en dans door kinderen op de kade langs de Maas.

Na ontvangst door de kinderen van IJsselmonde en hun ouders zal de Sint weer traditie getrouw ook een bezoek brengen aan het Prinsenplein en Keizerwaard! Sinterklaas en zijn zwarte pieten zijn dan tot 16:00 aanwezig in het winkelcentrum van Keizerswaard.

Door de aankomst van Sinterklaas zal de Oostdijk tussen de Beverwaardseweg en de Willem van Gelderenstraat tijdelijk afgsloten zijn. Na 11:00 is er oponthoud op wegen richting Prinsenplein en Keizerswaard.

 

 

Politie geeft fietscursus aan AZC kinderen

Links, rechts, links kijken. Niet voor iedereen is het zo vanzelfsprekend om dat te doen in het verkeer. Om kinderen uit het azc Rotterdam meer te leren over de Nederlandse verkeersregels, krijgen ze vanaf eind november verkeersles.

Erik den Butter (28) werkt bij de politie en is de coördinator van het Fiets-veiligplan. Dat project is een samenwerking tussen de politie, het azc, de azc-school en de gemeente. ‘We zijn ermee begonnen, omdat bedrijven en omwonenden zich zorgen maakten over het fietsgedrag van kinderen uit het azc. Doordat ze de regels niet goed kennen, ontstaan onveilige situaties.’

Volgens Den Butter gaat het vaak mis bij het kijken. ‘Veel kinderen zijn niet gewend om zich heen te kijken als ze oversteken. Ook onderschatten ze de drukte en kennen ze de verkeersborden niet. Dat heeft al tot (bijna-)ongelukken geleid. Er is bijvoorbeeld een kind de sloot ingereden. Een
ander kind is bijna aangereden. Het ging net goed, maar hij viel wel om en kwam toen toch op de motorkap terecht.’

Kinderen krijgen daarom op school een stoomcursus verkeersles. Den Butter: ‘Azc-medewerkers geven een cursus van één dag. Aan de hand van een presentatie leggen ze de theorie uit. We gebruiken plaatjes. Daardoor begrijpen ook de leerlingen die nog niet zo goed Nederlands spreken
wat de regels zijn. We maken nu nog een filmpje waarin we laten zien wat ze moeten doen als ze naar school fietsen.’

Het blijft niet alleen bij theorieles, zegt Den Butter. ‘Beveiligers van het azc houden in de gaten of het goed gaat. Als dat niet zo is, spreken ze de kinderen aan. We beginnen met de theorie, maar hopen dat we ook praktijkles kunnen
geven. Bijvoorbeeld dat woonbegeleiders meefietsen. Dat is nu nog afhankelijk van of medewerkers daar tijd voor hebben.’

Het is de bedoeling dat de cursus wordt herhaald voor nieuwe kinderen. ‘We hopen op den duur dat ze van elkaar kunnen leren. Dus dat degenen die de regels al kennen de nieuwelingen helpen.’ De cursus is gericht op kinderen,
maar hun ouders zijn ook welkom bij de verkeersles.

Bron: Gemeente Rotterdam

Maatregelen in AZC na incidenten

Rotterdam wil opvang bieden aan vluchtelingen die dit nodig hebben. Om dit voor elkaar te krijgen, is een veilig azc nodig, zowel voor bewoners als voor
omwonenden. Maar sinds augustus dit jaar loopt het aantal incidenten rondom het azc op. Hoe komt dit? En vooral: hoe pakken we het aan?

Het aantal incidenten is in de afgelopen periode duidelijk gestegen. In de voorliggende periode van twee jaar, was er nauwelijks overlast voor omwonenden. Van april tot half augustus dit jaar ging het om twintig incidenten. In de periode van half augustus (toen de instroombeperking
werd losgelaten) tot eind oktober waren het er 69.

Andere samenstelling
Deze toename heeft er vooral mee te maken dat de samenstelling van de groep bewoners sterk is veranderd. Er zijn veel meer bewoners in het azc gekomen, met name mensen met een ‘Dublin-claim’. Dit zijn migranten
die elders in Europa asiel hebben aangevraagd, maar vervolgens zijn doorgereisd naar Nederland en het hier nóg een keer proberen. Zij moeten terugkeren naar het eerste EU-land waar zij zich hebben aangemeld. Tot
die tijd hebben zij in Nederland recht op opvang. In de praktijk blijkt dat juist deze groep met een niet-kansrijke asielaanvraag zorgt voor meer incidenten.

Maatregelen
De burgemeester van Rotterdam heeft in samenwerking met het COA en de politie een aantal maatregelen genomen om de incidenten terug te dringen. Zo geldt er sinds 30 oktober 2018 een voorlopige stop op nieuwe instroom in het azc van mensen uit veilige landen en met een Dublin-claim. Ook werken de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) en Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) aan een snelle afwikkeling van de procedure van deze groep migranten.  Aanvullend worden individuele personen aangespoord om mee te werken aan lopende procedures, met bijvoorbeeld extra meldplichtmomenten, kamercontroles en in bewaringstellingen.

Beveiliging uitgebreid
Het COA breidt de beveiliging op het azc uit; zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts. Daarnaast is een wijkagent helemaal vrijgemaakt voor het azc. Deze
wijkagent van het basisteam IJsselmonde houdt ook de situatie in de omliggende wijken buiten het azc-terrein in de gaten. Ook lopen twee wijkconciërges dagelijks rond om de wijk Beverwaard veilig en netjes te houden. De RET zet mensen in om overlastgevers op de tramlijnen
die langs het azc lopen, te weren.

Informatie over incident oktober
Eind oktober is er een ernstig incident is geweest op het azc. De verdachte die hiervoor meteen is aangehouden, zit vast. De rechter-commissaris heeft op 8 november zijn bewaring met 90 dagen verlengd. Omdat het om een
strafbaar feit gaat en er een onderzoek loopt, staat er in deze nieuwsbrief geen verdere informatie over dit incident. Dit loopt via het Openbaar Ministerie.

Contact
Maakt u zich zorgen of heeft u vragen of klachten over de veiligheid in de omgeving van het azc, neem dan contactop met de wijkagent azc via telefoonnummer 0900 8844.

Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Rotterdam, programma Asiel & Vluchtelingen en COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Veel informatie over de opvang van vluchtelingen is te vinden op www.coa.nl. Op www.rotterdam.nl/azcrotterdam staat meer informatie over het azc in Rotterdam. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar
asielenvluchtelingen@rotterdam.nl. Het azc is bereikbaar via azcrotterdam@coa.nl.

Bron: Gemeente Rotterdam

 

Nieuwbouw Aula voor begraafplaats Oud IJsselmonde

Hervormde Begraafplaats Oud IJsselmonde bouwt nieuwe Aula

In de zomervakantie is men begonnen aan de nieuwbouw van de aula van de Hervormde Begraafplaats in Oud IJsselmonde! De oude aula moest eerst worden afgebroken!

Na meer dan 100 jaar te hebben dienstgedaan en diverse grotere en renovaties te hebben ondergaan is de aula van de begraafplaats aan de Benedenrijweg sterk veroudert. In de huidige toestand voldoet de aula niet meer aan de eisen van de tijd. Ten aanzien van de toekomst zijn daarom meerdere alternatieven overwogen en daarvan is nieuwbouw de meest aantrekkelijke gebleken. Hierdoor kunnen namelijk ook nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden waarnaar vraag is zoals: familiekamers, ontmoetingsruimte, mortuarium en Aula tot 80 personen. Door de nieuwbouw zal ook de uitstraling van de begraafplaats als geheel verbeteren.

Inmiddels zijn de metselaars zo goed als klaar met het realiseren van de muren. Daarna zal binnen verder gewerkt worden en zullen ze het dak verder afmaken. De aannemer ligt op schema en zoals het er nu uitziet zal voor eind januari 2019 het uitvaartcentrum gebruikt kunnen worden.
De officiële opening zal later plaatsvinden, dit wordt op een later moment bekend gemaakt! We zullen dan stilstaan bij “Begraven door de eeuwen heen op IJsselmonde, toen, nu en in de toekomst”
We doen dit in samenwerking met de Stichting Behoud Adriaen Janszkerk en de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde.

Bron: website: http://www.begraafplaats-ijsselmonde.nl. Foto Beverwaardigheden.nl

Brand in schoorsteen aan Gaardemeesterweg

Zondagavond moest de brandweer uitrukken voor een brand in een schoorsteen aan de Gaardemeesterweg! Niet veel later werd de brand opgeschaald, waardoor er nog een voertuig ter plaatse kwam.

Volgens een buurtbewoner ging de schoorsteenbrand gepaard met veel rook en stank! Na een grondig onderzoek door de brandweer aan de afvoerkanalen konden de bewoners weer terug naar hun woning. Voor zover bekend raakte er niemand gewond, wel was al die tijd de Beverwaardseweg afgesloten voor verkeer waar de Gaardemeesterweg op aansluit. Verkeer moest daardoor omrijden.

Inspectie brandweer aan afvoerkanalen