Duizenden sleutelhangers te koop

Sluetelshangers te koop

Ik wil mijn sleutelhangerverzameling weg doen. Wie wil er duizenden sleutelhangers van mij kopen? Dat was de oproep op het Facebook van Sjoerd van Vliet uit Beverwaard!

Iedereen heeft in deze tijd een bepaalde opruimwoede in zich, dus ook Sjoer!?  Hij meldde onlangs op zijn Facebook dat hij er een beetje op uit is gekeken op die duizenden sleutelhangers!! Tijd om ruimte te maken in huis. Dus hij wil ervan af, en zet deze nu te koop. Wat de vraagprijs is staat er niet bij!

Hij is de sleutelhangers nog aan het tellen, het zijn er misschien wel een kleine 10.000, (overigens niet allemaal uniek)! Op de vraag hoelang hij deze wel niet verzamelen was, antwoorde hij dat dit sinds zijn 12e jaar deed. Het begon met een sleutelhanger ergens op de kermis!

GroenLinks IJsselmonde wil beter OV over of langs de Oostdijk

Oostdijk

De Oostdijk kampt al jaren met grote verkeersdruk. De verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen. Er komen waarschijnlijk woningen bij, zowel in IJsselmonde als in Ridderkerk.

Verkeerstechnische maatregelen zijn op de dijk niet mogelijk. Daarom willen wij dat de RET bekijkt of het OV verbeterd kan worden. Vooral een uitbreiding van mogelijkheden om naar Zuidplein of Keizerswaard te reizen zou voor de bewoners een behoorlijke verbetering zijn.

Vrijwel de gehele gebiedscommissie was dit met ons eens. Het voorstel gaat daarom als advies naar de wethouder.

Bron en foto: GroenLinksIJsselmonde

Geen huurverlenging asielzoekerscentrum Beverwaard na 1 juli 2021

AZC Beverwaard

Het College van B&W heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op de hoogte gesteld van het besluit de huur- en bestuursovereenkomst voor het asielzoekerscentrum (azc) Beverwaard niet te verlengen. Dit betekent dat het azc aan de Edo Bergsmaweg 14 per 1 juli 2021 sluit.

Het azc is in de zomer van 2016 in gebruik genomen met de afspraak dat dit een tijdelijke voorziening betrof. De huur- en bestuursovereenkomst die de gemeente met het COA heeft afgesloten loopt af op 1 juli 2021.

Het azc Rotterdam kan maximaal 600 asielzoekers opvangen in de 78 woonunits. Met het COA zal besproken worden hoe de asielzoekers die er bij sluiting nog verblijven tijdig overgeplaatst worden.

Indien de gemeente in de toekomst een nieuw verzoek ontvangt van het COA om asielzoekers in Rotterdam op te vangen, zal de gemeente dat opnieuw beoordelen.

Herontwikkeling locatie Zuidpunt Beverwaard

De gemeente gaat de locatie Zuidpunt Beverwaard herontwikkelen. Hiervoor hebben een aantal partijen wensen ingediend. Onder andere door de RET voor de bouw van een stalling  voor zero emissie bussen. Voor het realiseren van een woonzorgvoorziening, en de wens een locatie te behouden voor de opslag voor de dierenvoedselbank. Daarnaast zijn er met Feyenoord City eerder afspraken gemaakt over de uitbreiding van de P&R en heeft de gemeente de wens om de kruising met de Groeninx van Zoelenlaan aan te pakken. De gemeente gaat een plan opstellen en betrekt de omwonenden hierbij.

 

Drijvende woningen Havenlofts naar definitieve ligplaats gebracht

De zes gearriveerde Havenlofts in de Nassauhaven

De eerste zes Havenlofts zijn gisteren naar hun defintieve ligplaats in de Nassauhaven gebracht. Deze drijvende woningen zijn op het oude scheepswerfterrein van Verolme opgebouwd, zoals eerder werd vermeld op deze website.  Deze is gelegen aan de Oostdijk in Oud IJsselmonde.

Voor het ransport over de nieuwe Maas kon beginnen werden de woningen eerst op een ponton getild met daarop een aanwezige kraan. Hiermee werden ze naar de Nassauhaven toegevaren. Voor die zes woningen moest men wel drie keer op en neer varen, tussen Oud IJsselmonde en de Nassauhaven die in de wijk Feyenoord ligt. De eerste zes van de in totaal 18 woningen zijn daar gisteren neergelegd.

Twee aan twee worden de woningen daar dan gekoppeld waar eb en vloed aanwezig is.  “Deze havenlofts zijn onzinkbaar” zegt Erik Versteeg projectmanager bij BIK Bouw. “Het ponton is omgebouwd uit piepschuim die is 1,6 meter hoog. Daar zit een betonschil omheen. Die houdt de lucht vast waardoor het opwaarts vermogen krijgt en blijft drijven. Hij kan niet zinken, dat is onmogelijk.”

Bron; RTV Rijnmond, meer info Gemeente Rotterdam

Foto’s; Beverwaardigheden.nl

 

Verkeerssituatie op de Oostdijk bij oversteekplaats aangepast

VOP op de Oostdijk bij woonwijk Waterside

De verkeerssituatie op de Oostdijk, bij de wijk Waterside is aangepast. De werkzaamheden zijn nog niet geheel klaar, maar die zullen na de paasdagen zeker wel gereed zijn!

Ter hoogte van de bushalte ligt een middenberm die tijdens de spits veelal door bestuurders van  motorvoertuigen aan de verkeerde zijde wordt gepasseerd. In die middenberm is ook een voetgangers oversteek plaats aanwezig, van -en naar de wijk Waterside, die op dat moment door school gaande kinderen uit die wijk wordt gebruikt.

Het verkeerd passeren van de middenberm levert gevaarlijke situatie’s op door dit spookrijgedrag! Meestal gebeurt dit als de stadsbus daar stilstaat bij de halte ‘IJsselmondsehoofd’.

Een groot deel van het witte vlak in de as van het wegdek is nu opgehoogd d.m.v. trottoirbanden en klinkers. Met deze aanpassing probeert de wegbeheerder de situatie veiliger te maken op de Oostdijk!