Eerste lammetjes geboren bij schapenhouder in Bolnes

Lammetjes geboren

De eerste twee lammetjes zijn geboren aan het Dijkje in Bolnes. Nog onwennig en wankelig staan de pasgeborenen op hun pootjes in het onderkomen bij schapenhouder Nico, naast hun moeder!

Letterlijk met vallen en opstaan proberen ze moeder ooi te bereiken om melk bij haar te drinken. Af en toe lukt dat nog niet helemaal, maar de schapenhouder houdt dit in de gaten vertelde hij!  Mocht het melkdrinken helemaal niet lukken dan zal hij de jongelingen de fles  moeten geven met melk!

Dat brengt dan wel weer extra werk met zich mee. “Vorig jaar moest ik er zes bijvoeren via de fles, maar dat is de natuur en dat hoort erbij”, volgens de schapenhouder!

Op dit moment is het nog vrij kalm met geboortes, maar dat kan van de ene op de andere dag veranderen! Voorlopig blijven de lammetjes in de schuur i.v.m. de koude buitentemperatuur die zeker in de nachtelijke uren verschillend kan zijn.

Gemeente gaat in gesprek met bewoners rondom skatepark

Skatepark Vosbergenpad

De gemeente gaat in gesprek met bewoners die rondom het skatepark wonen aan het Vosbergenpad.

Het plaatsen van de JOP werd door omwonenden niet goed ontvangen, omdat zij bang waren dat dit voor nog meer overlast zou gaan zorgen. Dit werd aangegeven tijdens de gebiedscommissie vergadering van jl dinsdag 19 april. De vernielzucht aan eigendommen van bewoners en gemeente zijn de bewoners al jaren een doorn in het oog. Evenzo als het onder invloed zijn van middelen door personen die dan voor de buurt in de nachtelijke uren voor overlast zorgen.

Kortom het skatepark die op een (ongure) afgelegen plek ligt in de Beverwaard moet verbeterd worden, meldde een bewoner aan deze website. De komst van het JOP zou daar niet aan bijdragen! Hoe dan wel? Daar gaat de gemeente binnenkort samen met omwonende rond de tafel mee zitten. Het Jongeren Ontmoetings Punt komt er voorlopig niet tot nader order, volgens de gemeente.

Oud IJsselmonde krijgt een nieuwe straat(benoeming)erbij

Nieuwbouw kavel aan de van Hoochstratenweg

In de Sagenbuurt vindt een herontwikkeling plaats waarbij de bestaande woningen worden vervangen door nieuwe woningen.

De herontwikkeling leidt tot een andere verkaveling waardoor straten en straatnamen verdwijnen. Het cluster Stadsontwikkeling moet met spoed over een straatnaam beschikken om de nutsaansluitingen te kunnen regelen. Dit is nodig om op korte termijn te kunnen starten met de nieuwbouw.

Er wordt één straat (de zuidelijke, tussen de Brandaanstraat en het Canteleerpad) opnieuw benoemd. Het voorstel van de straatnamencommissie is om de nieuwe straat de naam “Morganastraat” te geven. De gebiedscommissie van IJsselmonde is om advies gevraagd op een concept besluit. Daar hebben zij positief op geadviseerd!

De nieuwbouw bestaat uit 106 sociale huurwoningen van € 720,= p.m. over drie kavels gebouwd in Oud IJsselmonde! De nieuwbouw zal klaar zijn in de 2e helft van 2019.

Bron: Gebiedscommissie IJsselmonde, foto Beverwaardigheden.nl

Beverwaard heeft boom zonder toekomst

Boom zonder toekomst (Kastanje)

“Op de weg naar de tramhalte van Bolnes door de Beverwaard valt in het voorbijgaan iets vreemds op. Op een pleintje staat een jonge eik die er wel heel kwarrig uitziet. Aan de stam en de takken zijn allemaal korte uitlopers te zien, plaatselijk met verdroogde bladeren. Zo’n veertig jaar geleden heeft een boomkweker een eikel aan het zorgvuldig voorbereide kweekbed toevertrouwd. De jonge boompjes krijgen iets meer ruimte om zich te ontwikkelen. Niet te veel, want in plaats van zijtakken maken moeten ze zich zo snel als mogelijk is in de hoogte ontwikkelen. Om te zorgen dat de boom straks goed te verplaatsen is worden in het najaar de jonge wortels gekortwiekt.

Als de boom zo’n drie meter hoog is en verkocht kan worden, zouden van nature de wortels zo’n zes meter uitstrekken. Door deze compact te houden tot 50 cm is de boom gemakkelijker te hanteren. Om te voorkomen dat de boom met zijn ingekorte wortels straks verdroogt worden de takken nog sterk ingekort. Deze boom werd in de nieuwe wijk de Beverwaard midden op het pleintje op een kleine verhoging te geplant. Dankzij de kubieke meter bomengrond waarmee het plantgat is voorbereid en de overvloed van licht ontwikkelt de boom zich voorspoedig. Via de ingebrachte slang met gaatjes kan de boom in droge perioden van water worden voorzien en ook zorgt deze slang tevens voor de aanvoer van voldoende lucht.

De boom maakt lange takken en schiet snel de hoogte in. Maar het bewateren van de boom in een droge periode stopt al spoedig. De slang die nog lucht toevoerde raakt verstopt en breekt af. De boom heeft alle toegediende bomengrond benut en tast met zijn gemankeerde wortels, in zijn zoektocht in het opgespoten bouwzand dat inmiddels tot een harde laag is ingeklonken, vergeefs naar voedsel, vocht en lucht. De bebouwing in de omgeving en de bestrating van het pleintje slaan allemaal zomerse warmte op om die in avond geleidelijk af te geven. Dit zorgt voor een droge en stoffige omgeving. Stof dat de poriën in de blaadjes verstopt. Het regenwater verdwijnt snel in een rioolputje. De boom krijgt het benauwd, ze verhongert en verdorst. De boom blijkt zijn snel gegroeide takken niet meer te kunnen onderhouden. Alleen de takken dicht bij de stam krijgen nog mondjesmaat voedingstoffen. Energie om zich tegen allerlei natuurlijke aantastingen te verweren is er niet meer. Het is helaas een jonge boom zonder toekomst.”  Aart van Dragt.

Bron: Combinatie Ridderkerk. Ingezonden Aart van Dragt. Foto Beverwaardigheden.nl

Podiumplaatsen op NK Kata voor judoka’s uit Beverwaard

Groepsfoto winnende judoka’s Hashi, NK Kata in Roermond

Afgelopen zondag waren de NK Kata kampioenschappen in Roermond(L).

Judovereniging Hashi uit Beverwaard was vertegenwoordigd met maar liefst zes koppels die in verschillende kata klassen uitkwamen! Na de eerste ronde gingen er vier koppels door naar de finale. Daar werd in de klasse nage-no-kata B beslag gelegd op het goud en brons door twee koppels!

In de klasse Kodokan goshin-jutsu was er een zilver, en in de normale klasse van het nage-no-kata was er brons!