Grote offshore zuigemmers bij NMC verscheept

De maritieme sector aan de Oostdijk is nooit weggeweest nadat deze was ingestort in de jaren “80 van de vorige eeuw!

Woensdagochtend was men bezig bij NMC aan de Oostdijk om het transport over het water gereed te maken voor zogenoemde zuigemmers voor de offshore. Na vervaardiging in de loods van NMC werden deze naar buiten gerold via een grote heavylift transportroller van het bedrijf Mammoet om daarna op een ponton getakeld te worden.

De opdracht voor NMC kwam van bedrijf SPT offshore. De zuigemmers dienen als een fundering voor bijvoorbeeld een windturbine of een boorinstallatie op zee welke op de bodem wordt aangebracht.  Hoe dit precies in zijn werk gaat kan men zien in het animatiefilmpje.

Normaal gesproken is men in tijd veel langer kwijt om een fundering aan te brengen. De Zuigpaalfundering zoals ze ook genoemd worden is dus veel efficiënter. Hierdoor wordt de installatie duur aanmerkelijk verkort, aldus SPT Offshore op hun website

Het bedrijf NMC aan de Oostdijk bouwt casco megajachten, secties van zeeschepen en constructies ten behoeve van scheepsbouw, offshore e.d.

Gemeente Rotterdam blundert en verwoest leefgebied van de beschermde steenmarter in IJsselmonde

Door een stommiteit is de ‘woonstek’ van een of meer steenmarters in Rotterdam-IJsselmonde naar de knoppen geholpen. Na een ongediertemelding liet de gemeente prompt het zogeheten Thialf-nieuwbouwterrein maaien en het afval opruimen dat zich daar had opgehoopt. Daardoor is het leefgebied van de beschermde steenmarter aangetast, wat een overtreding is van de Wet Natuurbescherming.

Clubgebouw gezien vanaf de IJsselmondse Randweg

De gemeente biedt omwonenden in een recente nieuwsbrief excuses aan. ‘Wij informeren de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (bevoegd gezag) over deze misstap. Die zal bepalen of en zo ja welke consequenties dit met zich meebrengt voor de gemeente Rotterdam’, wordt in de brief toegevoegd. De blunder werd eind oktober begaan.

Bouwproject

,,In het proces is wat misgegaan’’, reageert een woordvoerder van Stadsontwikkeling. ,,Wat precies onderzoeken we momenteel.’’ Het is bij de gemeente namelijk bekend dat het beschermde dier op het terrein leeft. Er zijn onderzoeken naar de flora en fauna gedaan, zoals dat gebruikelijk is voordat een bouwproject van start mag gaan. Maar bij de ‘opschoonactie’ is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van steenmarters.

Omdat de bij deze locatie betrokken stadsecoloog gisteren niet bereikbaar was, kan de woordvoerder niet zeggen of de beestjes bijvoorbeeld bij het maaien van het overwoekerde perceel zijn omgekomen. Ook het aantal steenmarters is daarom onbekend.

Motorkap

Steenmarters mogen vanwege hun beschermde status niet gedood, gevangen of verjaagd worden. Ze veroorzaken om de zoveel tijd echter overlast. Zo kruipen ze graag onder de motorkap van een auto, want lekker warm, en knagen dan kabels door.

De komende tijd, zo meldt de nieuwsbrief, wordt bekeken hoe op het terrein geen rattenplaag ontstaat, maar de locatie wel een thuis biedt aan dieren en planten. Het terrein van de voormalige IJsclub Thialf, tussen de Reyerdijk, Hordijk, Kreekhuizenlaan en IJsselmondse Randweg, wordt pas over een paar jaar bebouwd.

Deze website heeft naar een reactie gevraagd van gebiedscommissielid H. de Oude omtrent de gemaakte blunder! Hij heeft namelijk nog geprobeert om de werkzaamheden stil te laten liggen aan het Thialf-terrein, maar toen was de aannemer al zo goed als klaar.

Bij het opruimen van de gebouwen is door de aannemer wel geconstateerd dat er vleermuizen aanwezig zijn in het vervallen clubhuis, volgens de Oude. Die staat dus nog overeind (zie foto)! Wanneer die gesloopt gaat worden is dus niet bekend. Het gebiedscommissielid heeft er wel voor gezorgd dat hij van nu af aan betrokken wordt bij de voortgang van het terrein voor dat men er gaat bouwen. ‘Maandelijks regulier overleg en vaker als nodig’, aldus H. de Oude!

Bron: AD-RD en Beverwaardigheden + foto.

Dierenambulance kan in haar onderkomen blijven

Joke Boot en-Piet vanBerkel
Er zal een feestelijke stemming heersen bij de Dierenambulance Rotterdam aan de Cartesiusstraat in Lombardijen – IJsselmonde!
Men was bang dat zij moesten verhuizen, en desnoods weer vanuit huis moesten gaan opereren net zoals zij in 1988 met de Dierenambulance Rotterdam waren begonnen! Anderhalf jaar geleden kreeg zij het bericht dat de gemeente de grond wilde verkopen waar de Dierenambulance nu uitrijdt! Het terrein stond te koop voor 180 duizend euro. Een enorm bedrag om op te brengen!
Vastberaden waren Piet van Berkel en Joke Boot om er alles aan te doen het terrein aan te kopen. Zo werd spaargeld uit de Stichting gebruikt, sponsoren, fondsen en goede doelen werden aangeschreven voor een bijdrage. Dit leverde tot dusver een groot bedrag op, maar nog niet genoeg om het terrein aan te kopen aan de Cartesiusstraat ! Ook het struikelblok was de deadline op 1 september 2020, maar daar kreeg men nog enige respijt op tot nu.
De gebiedscommissie van IJsselmonde nam contact op met de Dierenambulance nadat zij van deze  kwestie hadden vernomen. Uiteindelijk werden politieke lijnen uitgezet richting Leefbaar Rotterdam. De zaak kwam aan de orde tijdens de laatste vergadering van de gemeente Rotterdam op 12 november jl.  Daar werd besloten om het bedrag aan te vullen om het terrein aan te kopen. Daarnaast kreeg de Dierenambulance ook nog een bedrag om het onderkomen op te knappen!
Foto; RTV Rijnmond

 

 

Schaatsplezier IJsclub Thialf komt nooit meer terug

Vervallen clubgebouw IJsclub Thialf aan de Reyerdijk

Wie ooit nog de hoop heeft gehad dat de natuurijsbaan zijn hekken zou openen voor een paar uur schaatsplezier die heeft het mis! Hoop is vaak uitgestelde teleurstelling, zegt men!

IJsclub Thialf aan de Reyerdijk in IJsselmonde is nu uiteindelijk ten prooi gevallen aan de nieuwbouw van circa 30 woningen begin 2022. Dat duurt nog een jaar voordat er gebouwd gaat worden, maar kort geleden is de grond glad gestreken door een aannemer. Ruim 20 jaar lag het terrein braak die nog wel even tijdelijk gebruikt is voor de bouw van het Maasstad Ziekenhuis, ook stonden er nog vele jaren schapen op te grazen! De natuur heeft daarna bezit van het terrein genomen, en er werd eigenlijk niet meer naar omgekeken.

Toch zullen vele ras IJsselmondenaren, die nu van middelbare leeftijd zijn, mooie herinneringen hebben aan deze ijsbaan. Zij waren destijds de jeugd van toen in de jaren “60, “70 en 80 van de vorige eeuw! Zodra de winter zich aandiende werd het terrein onderwater gezet, en koning winter deed de rest. Hoe langer de winter des te langer het schaatsplezier. Niet alleen de IJsselmondenaren stonden daar op de ijzers, maar ook die vanuit Rotterdam Zuid, en misschien nog wel vanuit Noord? De tram stopte immers voor de hekken die nu half verscholen achter het groen staan! Het schaatsplezier ging in de avonden gewoon verder, want verlichting en muziek was aanwezig op de ijspiste. De ietwat flauwe oranje kleur van de lampen verlichte de ijsbaan en uit de speakers klonk een blikkerige geluid welke de muziek voorstelde.

Clubgebouw gezien vanaf de IJsselmondse Randweg

Helaas ging het eind van de vorige eeuw mis! IJsclub Thialf had een lange historie die in 1901 begon en eindigde in 1998 zo staat vermeld. De winters voor een dikke mooie ijslaag bleven op den duur uit, en het onderhoud van de ijsbaan vergde de nodige aandacht, zo naar verluidt! De ijsclub van bijna honderd jaar oud ging tot verdriet van velen uiteindelijk ten onder, en moest haar hekken voorgoed sluiten.

Als je nu een blik werpt op het terrein dan geeft het niet de indruk dat daar ooit een natuurijsbaan is geweest! Bij de toegangshekken stond een houtengebouw die als kassa diende. Deze is onlangs gesloopt! Aan de andere zijde van die ingang stond een kantine. Daar kon men de schaatsen onderbinden of als het koud was zich even opwarmen. Dit was eigenlijk het clubgebouw van “IJsclub Thialf” deze staat er nog wel, afgedicht met houtenplaten aan de buitenzijde. Het dak is deels overwoekerd door het nodige groen, en is deels ingestort! Aan de voorzijde staat nog wel te lezen d.m.v. een klein bordje ‘De IJsclub is niet aansprakelijk voor diefstal of ongevallen’! Dat zal bij de meeste schaatsliefhebbers een rotzorg zijn geweest als zij maar gewoon konden schaatsen! Helaas blijven zij met herinneringen zitten van die mooie lange winters!

Als die 30 huizen er komen dan mogen we hopen dat de straat waarin zij komen te staan de naam draagt van de voormalige IJsclub Thialf-terrein! Dat zou een mooie geste zijn van de gemeente naar de liefhebbers toe van deze natuurijsbaan van weleer? Thialfstraat lijkt een geschikte naam!

De overwoekerde ingang van het terrein

Loogman carwash breidt uit in naastgelegen oude fabriekshal

Loogman Stadionweg

De autowasstraat van Loogman aan de Stadionweg in IJsselmonde breidt zijn vestiging uit! Daarvoor heeft Loogman de naastgelegen fabriekshal aangekocht, inmiddels is de verbpuwing al in volle gang. Een oude fabriekshal die volgens het bedrijf zijn karakter behoud, maar waar als de verbouwing een extra service wordt geleverd, zo staat te lezen op hun website.

Op dit moment zijn we bezig met het strippen van de fabriekshal ter voorbereiding op het schilderwerk. Uiteraard laten we het hoge plafond en de industriële kenmerken die tevoorschijn komen zoveel mogelijk intact. Naast de al aanwezige stofzuigplekken buiten, zal de fabriekshal onderdak gaan bieden aan 32 extra overdekte stofzuigplekken met doekjesautomaten, gratis mattenkloppers, een bandenpomp en dashboardguns.

Klanten die voor het ultieme gemak gaan worden op hun wenken bediend want we gaan in Rotterdam uitbreiden met Binnenreinigen! Bieden onze krachtige stofzuigers in de stofzuighal al het gemak om het interieur van je auto aan te pakken, Binnenreinigen gaat een stap verder. Nadat je met de auto door de wasstraat bent gereden ga je naar ons team van Binnenreinigen en kun je je auto op de lopende band zetten en uitstappen. Vervolgens gaan de medewerkers voor je aan de slag met het interieur van je auto. De automatten worden uitgeklopt en dorpels, ramen, tussenconsoles en dashboard worden schoongemaakt. Tot slot wordt de auto gezogen en als finishing touch voorzien van een heerlijk autoparfum. Dit alles is van de zijkant te aanschouwen terwijl je kunt genieten van een lekker kopje koffie. Na ongeveer 8 minuten kun je weer met een schone auto de weg op.

Tijdens de verbouwing kan men gewoon terecht in de wasstraat. Loogman verwacht medio december de nieuwe service binnereinigen te kunnen aanbieden aan hun klanten.

Brontekst: Loogman Carwash – foto Beverwaardigheden.nl