Droge voeten door waterbeheer

Men zegt weleens Nederland is een waterland. We liggen onder de zeespiegel dus al die aangelegde sloten zijn nodig en komen van pas bij het afvoeren van overtollig regenwater. Vaak wordt dit geregeld met pompen en buizen etc…!

Afgelopen week was men druk bezig aan het einde van de Oude Watering. Grote machines stonden daar en waren bezig met een stukje waterbeheer tussen de Beverwaard en Bolnes.

Wat was nu de bedoeling van dit hele circus? Er ligt namelijk onder de weg door een buis die twee sloten verbindt tussen onze wijk en die van Bolnes. Een van die sloten ligt 20cm hoger, en bij een te hoog waterpeil kon men d.m.v. een handbediende deur het te hoge waterpeil tegen houden anders loopt het waterpeil te hoog op in Bolnes!

Het bleek jaren geleden dat deze water-doorlating was afgesloten. Sterker nog, volgens de aannemer die daar aanwezig was is deze jaren geleden al dichtgemetseld. Dat heeft dan weinig nut! Een terechte constatering, dus de buis werd nu doorgespoeld, en er komt nog een aansluiting op om de buis regelmatiger door te kunnen spoelen, volgens de aannemer.

Houden we dan nog wel droge voeten in de Beverwaard zult u zich afvragen, want de verbinding tussen deze twee sloten is onderbroken? Het water bij overvloedige regenval kan dan toch niet meer weg? Daar heeft het waterschap/gemeente al in voorzien. Het pomphuis die onder de grond ligt aan de Nemelaersingel regelt het waterpeil in de Beverwaard. In de winter staat het peil lager in de sloten van de Beverwaard, omdat dan de meeste neerslag valt. Na de winterperiode wordt deze weer teruggezet naar een zomerniveau. Bij hevige regenval kan men de pomp sneller laten draaien zodat het overtollige water zo snel  mogelijk wordt afgevoerd.  Zo houden we dus droge voeten in de Beverwaard!

Tram naar Ridderkerk op zijspoor

Jaren spreekt men al over een eventuele tramlijn naar Ridderkerk, toch lijkt er nu een einde gekomen te zijn aan die ambitie.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de RET en de gemeente Ridderkerk gaan samen het openbaar vervoer tussen Ridderkerk en Rotterdam verbeteren in de vorm van een hoogwaardige busverbinding. Hiermee wordt afscheid genomen van het plan om tussen Rotterdam en Ridderkerk een tramverbinding te realiseren.

Uit een brief van de Metropoolregio
(de zogenoemde vervoersautoriteit in deze regio) blijkt, dat de ruimtelijke reservering voor een tramtracé op Ridderkerks grondgebied niet langer nodig is. De Metropoolregio heeft de provincie Zuid-Holland gevraagd deze reservering uit provinciale verordening Ruimte en Mobiliteit te schrappen. De aanleg van een tramlijn tussen Rotterdam en Ridderkerk is de afgelopen jaren enkele malen uitgesteld, vooral om financiële redenen. Nu uit onderzoek ook naar voren is gekomen dat een railverbinding minder effectief zal zijn dan eerder werd aangenomen, is er geen reden meer om op Ridderkerks grondgebied ruimte vrij te houden voor een tramlijn. De gemeente Ridderkerk is blij met deze ontwikkeling. ,,De reservering voor de tramlijn staat allerlei andere ruimtelijke plannen in de weg, zoals de revitalisering van het centrumgebied. Als de provincie de tramlijn definitief schrapt, kunnen we daar weer volop mee aan de slag’’, aldus wethouder Volbregt Smit.

Tekst via Ridderkerks dagblad

Hennepkwekerij opgerold

Hennepkwekerij opgerold

Aan de Rhijnauwensingel is woensdag een hennepkwekerij opgerold. De politie hoefde er niet veel moeite voor te doen om deze op te sporen! Er kwam een melding binnen die hen attent maakte op de kwekerij waarvan de voordeur al open stond. Een behoorlijk aantal planten werden er weggehaald evenals goederen die voor de kweek werden gebruikt. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Alle planten en goederen zijn vernietigd!

Watertappunt in Beverwaard

Eerste watertappunt in Maassluis.

De temperatuur stijgt behoorlijk de laatste dagen in Beverwaard!! Kan het nog warmer? Dan moet iedereen zich daar maar tegen wapenen. Geen inspanning, niet in de felle zon en veel drinken is advies.

Voor dat laatste is misschien een oplossing nabij. Vorige week sprak ik met een medewerker van Stadsbeheer Zuid-Oost van de Gemeente Rotterdam. Op die dag was het ook al zo warm, en stelde voor om in de wijken een watertappunt aan te leggen via een initiatief.

Dat initiatief was al niet meer nodig, want er werd medegedeeld dan men al als gemeente bezig is met een watertappunt te realiseren in de Beverwaard, met daarbij ook een openbaar toilet! Alleen de locatie is nog niet duidelijk waar en wanneer die twee voorzieningen moeten komen. Duidelijk is wel dat vorig jaar is besloten in de gemeenteraad om deze voorzieningen te realiseren. Dus nog even geduld dan kunnen we misschien tijdens de warme dagen een flesje water vullen in de openbare ruimte?

Fotobron met toestemming van Evides.

Dode hond gedumpt in boodschappentas

De politie van IJsselmonde roept mensen op om de foto die ze heeft gemaakt zo veel mogelijk te delen, in de hoop dat iemand de hond herkent. Op sociale media wordt vanavond schokkend gereageerd op de wrede manier waarop de dode hond is gedumpt.

De dode hond was gedumpt in de bosjes in het randpark van Beverwaard langs de A16 . Zat in een Dirk en Action boodschappentas. Wie (her)kent deze hond?

Update: De vermoedelijke eigenaar van de hond heeft zich bij ons gemeld. Wij gaan het verder onderzoeken, jullie bedankt voor het delen!!

“Zojuist werd er door een buurtbewoner een melding gedaan van een mogelijk dode hond in de bosjes bij het park aan de Hamerdenstraat.
De dode hond was in een Dirk en Action boodschappentas gestopt”

“De hond is opgehaald door de #Dierenambulance en wij gaan onderzoek doen naar de eventuele eigenaar”.

(Her)kent u deze hond? Dan horen wij dat graag !

Kunt u dit bericht aub delen?

Heeft u informatie bel 0900-8844

Bron; foto Politie IJsselmonde en AD.