Onderhoud aan bosplantsoen en bomen in Beverwaard

Bosplantsoen wordt gedund, de bomen zijn gemerkt die gaan verdwijnen

De winterperiode is voor de gemeente aanleiding om het groen te verzorgen. De bomen en struiken bloeien of groeien dan niet of nauwelijks! Ook dit jaar staat er weer onderhoud op de planning in delen van het bosplantsoen in het randpark van de Beverwaard.

Daarnaast zal er ook naar het bomenbestand worden gekeken! Dode bomen en bomen die onherstelbaar ziek zijn worden vervangen. Dit gebeurt door de gehele wijk! (Zie link)

De exacte datum weten we niet wanneer de gemeente aan de slag gaat, maar dat zal deze winter nog zijn!

Plaatsen waar onderhoud aan het bosplantsoen gaat plaatsvinden zijn zwart gemerkt

Rotterdams Wijktheater speelt “Zomaar een straat” in Islemunda

Zomaar een Straat RWT Foto door Marc Brants ©

Samen met ervaringsdeskundigen maakt het Rotterdams Wijktheater (RWT) het thema ‘schulden’ voelbaar in de hartverwarmende voorstelling Zomaar een Straat, waarin publiek en spelers ook met elkaar eten. Vanaf 6 december te zien in Islemunda.

“Welkom in onze straat. Dit is een straat als zovelen. Er bestaan vele straten
als deze, maar vandaag zijn wij in Rotterdam, Rotterdam IJsselmonde om
precies te zijn. En we noemen deze straat even voor het gemak… Willem de
Zwijgerstraat.”

Als in een schilderij van Rembrandt staan de 14 spelers van Zomaar een Straat
bewegingsloos en in kleurrijke kleding opgesteld en kijken indringend het publiek aan. Ze kiezen ervoor zich niet langer te schamen voor hun situatie en zijn er klaar voor om hun verhaal te delen. Sterker nog, hun aanwezigheid op het toneel toont een enorme rijkdom: een rijkdom aan levensverhalen, aan karakters, aan culturen, smaken en aan kracht.

Het Rotterdams Wijktheater, gevestigd in IJsselmonde, een van de armste wijken van Rotterdam, werkt al meer dan 27 jaar met mensen die niet uit zichzelf in aanraking komen met theater, en waarvan er velen te maken hebben met schuldenkwesties.
RWT-regisseurs Stefan van Hees en Liselot van de Geer besloten een jaar geleden om zich verder te verdiepen in het thema armoede en spraken hiervoor vele ervaringsdeskundigen en hulporganisaties. Ze ontdekten dat armoedebestrijding zich op de eerste plaats richt op het in- en oplossen van de schulden, maar dat er weinig
aandacht is voor de gevoelens van schaamte die veel mensen ervaren. Van Hees: “Dit maakt dat mensen die in deze situatie zitten het lastig vinden om een hulpvraag neer te leggen bij de gemeente en organisaties die hen hierbij zouden kunnen helpen. Schaamte belemmert hen de juiste hulp te krijgen en kan daarnaast zorgen voor een sociaal isolement.”

TABOES DOORBREKEN en VERBINDEN
Het Rotterdams Wijktheater is een specialist in het samenbrengen en verbinden van groepen en individuen door het samen maken van een theatervoorstelling. Van Hees: “Uit ervaring weet ik dat theater een rol kan spelen in het doorbreken van taboes.”

Een dialoog kan niet worden gevoerd zonder een publiek van ervaringsdeskundigen. Het RWT vindt het daarom belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om Zomaar een Straat te zien. Een kaartje voor de voorstelling kost €10,- incl. eten. Mensen voor wie de entreeprijs een drempel is om te komen kijken, wordt gevraagd contact op te nemen met info@rotterdamswijktheater.nl zodat er een passende oplossing
gevonden kan worden.
Zomaar een Straat is de eerste voorstelling in een langer lopend project rondom armoede. De voorstelling heeft haar try-out op vrijdag 6 december en haar première op 7 december 2019 in Islemunda, podium van IJsselmonde, en speelt daar nog t/m 12 december. Kaartjes à €10 zijn inclusief een warme maaltijd en kunnen gekocht worden via www.islemunda.nl.

Restaurant in de IJsselburgh weer geopend

IJsselburgh

Woonbron is heel blij u te kunnen vertellen dat het restaurant in IJsselburgh weer geopend is?

De afgelopen twee weken heeft Woonbron goede gesprekken gehad met Stichting Urban Skillsz en Stichting Werkshop en wij delen dezelfde ideeën over de toekomst van het restaurant in IJsselburgh. Zij openen het restaurant weer voor een hapje, maaltijd en een drankje. Ook zijn er diverse leuke ideeën om uit te werken en zullen er meer activiteiten komen.

Openingstijden
Op woensdag 6 november gaat het restaurant weer open en bent u van harte welkom!

  • Dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00 – 18:30 uur
  • lunch is van 12:00-13:30 uur
  • warme maaltijd van 16:30-17:30 uur

Activiteiten met de feestdagen
Voor de kerstdagen worden de openingstijden verruimd. De activiteiten met Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw worden in samenwerking met de Bewonerscommissie en Gebiedscommissie georganiseerd.

Eerste Kamer zeer kritisch over verbod asbestdaken

Asbestdaken Rode Kastelenbuurt
In de Eerste Kamer heerst grote twijfel over nut en haalbaarheid van het asbestverbod per 2025.

De Eerste Kamerfracties van CDA, VVD, PVV en SGP zijn zeer kritisch over het wetsvoorstel voor de verplichte sanering van asbestdaken voor 2025. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die de fracties stellen over het wetsvoorstel. Fracties van CDA, VVD, PVV en SGP vragen zich af of het wetsvoorstel wel haalbaar en betaalbaar is en of het proportioneel is ten opzichte van het doel dat ermee wordt nagestreefd. Partijen zinspelen op uitstel of zelfs afstel van het wetsvoorstel.

Risico asbestdaken kleiner dan gedacht

Uit een recent onderzoek van TNO en universiteiten van Utrecht en Nijmegen blijkt dat het risico van asbestdaken voor de gezondheid aanzienlijk kleiner is dan gedacht. PVV vindt het daarom niet noodzakelijk meer om asbestdaken na 2024 te verbieden.

Sanering combineren met verduurzaming

Ook het CDA vraagt zich af wat er op tegen is om af te zien van het verbod per 1 januari 2025 en te kiezen voor een breed stimuleringspakket voor de nog te saneren daken, bij voorkeur in combinatie met mogelijke verduurzaming of klimaatmaatregelen.

Gemeenten gaan niet handhaven

De VVD wil dat mensen meer tijd krijgen om de asbestdaken te saneren, om zo de sanering te kunnen koppelen aan een logisch moment, zoals een verbouwing of verhuizing. De VVD is ook bezorgd over de opstelling van gemeenten, die al hebben aangekondigd niet te gaan handhaven als inwoners zich geen lening kunnen permitteren om het dak te saneren.

De SGP vraagt of de veronderstelling juist is dat het effect van invoering van het verbod bijvoorbeeld per 2030 in plaats van 2025 op de volksgezondheid heel beperkt is.

Ondersteuningsmaatregelen

Andere partijen zijn minder negatief over het wetsvoorstel en pleiten vooral voor meer ondersteuningsmaatregelen voor eigenaren van gebouwen waarvan daken gesaneerd moeten worden.
De Eerste Kamer debatteert en stemt eind mei over het wetsvoorstel, voor de installatie van de nieuwe Eerste Kamer in juni.

Bewoners in de Beverwaard die in huizen wonen met een asbestdak strijden al twee jaar tegen deze plannen van het Kabinet die hoge kosten met zich meebrengen die onbetaalbaar zijn!

Bron: Mariska Vermaas parlementair verslaggver, foto Beverwaardigheden.nl

 

Schapen even weg uit IJsselmonde

“Het lijkt wel of we in de Sahara zijn op het moment”, moppert stadsherder Martin Oosthoek. Hij moet door de droogte noodgedwongen met zijn kudde vertrekken van de geluidswal ter hoogte van Feijenoord langs de A16. Dat betekent dat hij met zijn 250 schapen de Van Brienenoordbrug moest oversteken. Midden in de spits.

“We zijn acht weken geleden begonnen met het afgrazen van de geluidswal. Normaal gesproken beginnen we nu weer aan het begin van de wal. Maar het gras is eigenlijk niet gegroeid.”

Oosthoek heeft zijn schapen daarom nu geleid naar het Rivium richting Kralingsezoom langs de metrobaan. De tocht over het fietspad van de Van Brienenoordbrug duurde ongeveer drie kwartier.

“Eigenlijk is het stukje op de brug zelf het makkelijkst. Er staat aan beide kanten een hekje, dus eigenlijk kunnen de schapen alleen voor- of achteruit. Achteruit willen ze niet, want daar loopt een hondje. En vooruit wacht hen een vers weitje.”

Hitte

Normaal gesproken ontwijkt Oosthoek de spits als hij zijn kudde moet verplaatsen. Maar gezien de voorspelde hitte wilde hij niet wachten tot na de spits.Over twee weken wil Oosthoek weer terug om de klus op de geluidswal van de A16 af te maken. “We hopen dat we nog een buitje krijgen en dat het gras weer gaat groeien.”