Eerste Kamer zeer kritisch over verbod asbestdaken

Asbestdaken Rode Kastelenbuurt
In de Eerste Kamer heerst grote twijfel over nut en haalbaarheid van het asbestverbod per 2025.

De Eerste Kamerfracties van CDA, VVD, PVV en SGP zijn zeer kritisch over het wetsvoorstel voor de verplichte sanering van asbestdaken voor 2025. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die de fracties stellen over het wetsvoorstel. Fracties van CDA, VVD, PVV en SGP vragen zich af of het wetsvoorstel wel haalbaar en betaalbaar is en of het proportioneel is ten opzichte van het doel dat ermee wordt nagestreefd. Partijen zinspelen op uitstel of zelfs afstel van het wetsvoorstel.

Risico asbestdaken kleiner dan gedacht

Uit een recent onderzoek van TNO en universiteiten van Utrecht en Nijmegen blijkt dat het risico van asbestdaken voor de gezondheid aanzienlijk kleiner is dan gedacht. PVV vindt het daarom niet noodzakelijk meer om asbestdaken na 2024 te verbieden.

Sanering combineren met verduurzaming

Ook het CDA vraagt zich af wat er op tegen is om af te zien van het verbod per 1 januari 2025 en te kiezen voor een breed stimuleringspakket voor de nog te saneren daken, bij voorkeur in combinatie met mogelijke verduurzaming of klimaatmaatregelen.

Gemeenten gaan niet handhaven

De VVD wil dat mensen meer tijd krijgen om de asbestdaken te saneren, om zo de sanering te kunnen koppelen aan een logisch moment, zoals een verbouwing of verhuizing. De VVD is ook bezorgd over de opstelling van gemeenten, die al hebben aangekondigd niet te gaan handhaven als inwoners zich geen lening kunnen permitteren om het dak te saneren.

De SGP vraagt of de veronderstelling juist is dat het effect van invoering van het verbod bijvoorbeeld per 2030 in plaats van 2025 op de volksgezondheid heel beperkt is.

Ondersteuningsmaatregelen

Andere partijen zijn minder negatief over het wetsvoorstel en pleiten vooral voor meer ondersteuningsmaatregelen voor eigenaren van gebouwen waarvan daken gesaneerd moeten worden.
De Eerste Kamer debatteert en stemt eind mei over het wetsvoorstel, voor de installatie van de nieuwe Eerste Kamer in juni.

Bewoners in de Beverwaard die in huizen wonen met een asbestdak strijden al twee jaar tegen deze plannen van het Kabinet die hoge kosten met zich meebrengen die onbetaalbaar zijn!

Bron: Mariska Vermaas parlementair verslaggver, foto Beverwaardigheden.nl

 

Schapen even weg uit IJsselmonde

“Het lijkt wel of we in de Sahara zijn op het moment”, moppert stadsherder Martin Oosthoek. Hij moet door de droogte noodgedwongen met zijn kudde vertrekken van de geluidswal ter hoogte van Feijenoord langs de A16. Dat betekent dat hij met zijn 250 schapen de Van Brienenoordbrug moest oversteken. Midden in de spits.

“We zijn acht weken geleden begonnen met het afgrazen van de geluidswal. Normaal gesproken beginnen we nu weer aan het begin van de wal. Maar het gras is eigenlijk niet gegroeid.”

Oosthoek heeft zijn schapen daarom nu geleid naar het Rivium richting Kralingsezoom langs de metrobaan. De tocht over het fietspad van de Van Brienenoordbrug duurde ongeveer drie kwartier.

“Eigenlijk is het stukje op de brug zelf het makkelijkst. Er staat aan beide kanten een hekje, dus eigenlijk kunnen de schapen alleen voor- of achteruit. Achteruit willen ze niet, want daar loopt een hondje. En vooruit wacht hen een vers weitje.”

Hitte

Normaal gesproken ontwijkt Oosthoek de spits als hij zijn kudde moet verplaatsen. Maar gezien de voorspelde hitte wilde hij niet wachten tot na de spits.Over twee weken wil Oosthoek weer terug om de klus op de geluidswal van de A16 af te maken. “We hopen dat we nog een buitje krijgen en dat het gras weer gaat groeien.”

Bewegenwaard groot succes!

Op woensdag 6 juni vond in Beverwaard – “BewegenWaard” voor de 2e keer plaats, een groot succes! Wij hebben een aftermovie gemaakt die te downloaden is via onderstaande link. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de video op uw social media kanaal of website plaatst. Tevens zijn er een aantal foto’s toegevoegd, u bent vrij om deze te gebruiken voor website, krant, eigen social media, media of anders met bronvermelding @Likejewijk. Wij vinden het belangrijk om Beverwaard ook op zijn best te laten zien, en Rotterdam Zuid op zijn best te tonen, we mogen trots zijn op een evenement zoals BewegenWaard waar ruim 800 kinderen sporten, spelen en bewegen, 100 vrijwilligers actief waren en in totaal naar schatting 3000 bezoekers het centrum bezochten.

Brontekst en video via, Like je wijk Beverwaard

Prijs van € 500 voor armoedebestrijding in IJsselmonde

Het beste initiatief op het gebied van armoedebestrijding in IJsselmonde krijgt in december een prijs. De PvdA en GroenLinks zullen dan de prijs van € 500,- uitreiken. Deze zal gaan naar mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het bestrijden van de armoede in IJsselmonde.

Aanmelden van kandidaten kan vanaf nu tot 1 december. 
De prijs zal voor het vierde jaar worden uitgereikt. De Kledingbank Rotterdam-Zuid, Opgroeien en Ondersteunen ,en Julien van Toer met zijn sportinitiatieven waren meer dan verdiende winnaars.

De prijs is vernoemd naar Tineke van Hal. Zij is 16 jaar raadslid voor de PvdA geweest in de deelgemeente IJsselmonde. Zij heeft het voortouw genomen bij een aantal moties op het gebied van armoedebestrijding.

Woordvoerder Harm de Oude: “We zien de armoede alleen maar toenemen in het gebied. Instrumenten die de deelgemeente vroeger had zijn er niet meer. Ook stedelijk is er steeds minder aandacht voor armoedebestrijding. Door deze prijs uit te reiken willen we onze waardering laten zien voor de bestrijding van armoede. Ook willen we hiermee de aandacht vestigen op een van de belangrijke problemen in het gebied.

Organisaties die denken in aanmerking te komen kunnen zich melden bij Harm de Oude, via groenlinks@harmdeoude.nl of At Polhuis, pvda@polhuis.net

Weer een dode hond aangetroffen

Dode hond aangetroffen in Park de Twee Heuvels

Vandaag is er weer een dode hond aangetroffen. Nu in het Park de Twee Heuvels.

Dit was de tekst die een medewerkster van de Dierenpolitie Twitterde n.a.v. de vondst van de dode hond. ” Wie herkent deze ongecastereerde, jonge reu? Gevonden bij ih water, park 2 heuvelen Rdam Zuid. Bloed bij de bek. Geen verwondingen”.

Dit is het tweede geval in zeer korte tijd dat er een dode hond wordt aangetroffen. Wie meer informatie heeft over deze hond bel met 0900-8844

Foto via twitteraccount