Meld overlast in uw omgeving

Bewoners en ondernemers die overlast ervaren of een verdachte situatie opmerken kunnen dit melden via de onderstaande telefoonnummers:


  • Spoedeisende of verdachte situaties: 112 Politie
  • Overlastgevende of verdachte situaties: 0900-8844 (algemeen Politienummer)
  • Anoniem melden: 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem www.meldmisdaadanoniem.nl
  • Overlast in de buitenruimte: 14010 of Download de gratis Buitenbeter app
  • Overlast in de buurt/wijk: 14010 of woonverlast, mail [email protected]
  • Ongerustheid over iemand met verward gedrag: 010-2670700 
  • Woonoverlast: mail [email protected]
  • Geluid-, stank- of stofoverlast: 0888-333555 DCMR www.dcmr.nl/milieumeldingen
  • Meldingen/vragen m.b.t. tot Horeca: 14010 of 0102672500 (ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur) of [email protected]