Bewoners bezorgt om verkeersveiligheid rond scholen

Hackfortdam
Hackfortdam

Op donderdagavond tijdens de thema-bijeenkomst van de Gebiedscommissie IJsselmonde ontving voorzitter N. Swaneveld zeventig handtekeningen uit handen van een bewoonster van de Beverwaard. Zij maken zich zorgen om de veiligheid rond de scholen in de Beverwaard, en met name aan het Gronsvelderf waar zij wonen!

Volgens hen is de snelheid van sommige automobilisten te hoog, daar het gebied een 30 km zone is. Dubbel parkeren, ook op de Kiss en Ride Zone is meer een regelmaat dan en uitzondering, tijdens het aan en uit gaan van de school. Het achteruitrijden op het Gronsvelderf die al enige tijd een éénrichtingsweg is, levert nu een gevaarlijke situatie op, je moet er niet aan denken als er een kind achterlangs oversteekt of loopt. Het begin van het Hackfortdam t.h.v. het kruispunt met de Neubourgstraat heeft niet eens een trottoir. Voetgangers lopen daar bijna midden op straat. Juist dat kruispunt wordt gebruikt door automobilisten richting de school te rijden, en nu het donker is levert dit extra gevaar op.

Sluipweg via Molencatensingel
Sluipweg via Molencatensingel

De voorzitter van de Gebiedscommissie van IJsselmonde heeft onlangs samen met de bewoonster de situatie bekeken. Hij kan ook niet anders tot de conclusie komen dat de verkeerssituatie niet ideaal is, en dit zal zeker een vervolg krijgen.

Het is niet de eerste keer dat de gebiedscommissie benadert wordt omtrent een onveilige verkeerssituatie. Vorige week zat een hele zaal vol met boze bewoners in Oud IJsselmonde, dit i.v.m. de situatie aan de Koniginneweg, dit n.a.v. een zwaarongeval.

Graag zou de commissie het probleem in Beverwaard ook snel willen aanpakken, maar het in kaart brengen voor gehele gebied van onveilige verkeerssituaties ligt meer voor de hand. Deze zouden dan ook meegenomen moeten worden in een plan van aanpak door de gemeente Rotterdam de komende jaren.

Oplossingen om de straat af te sluiten tijdens het brengen en halen van de schoolkinderen lijkt voor de hand liggend, want in andere gemeenten is dit wel gerealiseerd, of het plaatsen van een stopbord. De bewoonster in de Beverwaard heeft nog geprobeerd om in gesprek te gaan met de automobilisten. In de meeste gevallen kreeg zij een behoorlijke negatieve reactie te verwerken. De mentaliteit en de bewustwording lijken op dit moment ver te zoeken.

Bewoners willen veiliger kruispunt Koninginneweg

De bewoners van Oud IJsselmonde hebben donderdagavond een bijeenkomst gehouden samen met de Gebiedscommissie van IJsselmonde. Volgens hen moet het kruispunt aan de Koninginneweg met Roelantweg, en de van Hoogstratenweg veiliger worden. Vooraf aan de bijeenkomst werd er een demonstratieloop gehouden richting het betreffende kruispunt.

Het gelijkwaardige kruispunt kent veel ongevallen sinds de infrastructurele ingreep een jaar of acht geleden. Volgens de gemeente zijn er de laatste 5 jaar geen ongevallen geregistreerd. Dit is niet zo vreemd, omdat dat dit systeem alleen ongevallen boven de € 10.000 registreert. Dit zorgt voor veel ergernis bij de voorzitter van de Gebiedscommissie van IJsselmonde Dhr. N. Swaneveld, en de bewoners, want er gebeuren regelmatig ongevallen. Sinds het ongeval van afgelopen 30 september waarbij een scooterbestuurster zwaar gewond raakte hebben er al weer twee ongevallen plaatsgevonden.

De verkeersveiligheid in IJsselmonde stond al op de rol van de Gebiedscommissie in de toekomst, maar door het ongeval is deze naar voren gehaald. Uiteindelijk zullen de bevindingen in een plan later dit jaar naar het College van Rotterdam aangeboden worden. Dat het de bewoners menens was bewees de aanwezigheid van veel mensen in een achteraf zaal in de Adriaen Janszkerk. De meeste aanwezigen waren het over eens dat in het hele gebied van Oud IJsselmonde de snelheid te hoog is waar het een 30 km zone is.

De snelheid ligt volgens sommige ver boven de 50 km in meerdere straten zoals bijvoorbeeld op de Bovenstraat, maar ook op de Oostdijk. Vanuit de wijk Waterside steken kinderen over die naar school gaan, en die dijk wordt in de ochtend druk bereden. Op een deel van de Koniginneweg zijn juist een school en een kinderdagverblijf gevestigd, dit deel is extra kwetsbaar.

Veelal bemerken de bewoners dat vrachtwagens vanaf de A16 over de Roelantweg rijden, vaak zijn dit Oosteuropese chauffeurs die de weg zijn kwijtgeraakt. Dit zou komen door een verkeerde bewegwijzering op diezelfde snelweg. De grote voertuigen veroorzaken dan trillingen bij de huizen die niet overal onderheid zijn. Ook de bussen van de RET zouden volgens de bewoners te hard rijden dan de toegestane snelheid van 30 km. Vooral bij de tunnel op de Koninginneweg zorgt het er voor dat het servies in sommige woningen in de kast staat te trillen, aldus volgens een bewoner die daar woont.

Over een ding was men het wel eens, de snelheid op het betreffende kruispunt moet eruit gehaald worden, desnoods met bloembakken, rotonde of met verlichting zoals op de Coolsingel. Een ingreep in de infrastructurele situatie d.m.v. trechter te bewerkstelligen werd ook geopperd. Zelfs de afslag afsluiten vanaf de A16 zou de verkeersdruk zeker verminderen, maar volgens een bewoonster verloopt de communicatie nu niet geweldig met Rijkswaterstaat om überhaupt maar een meting te laten verrichten. Als laatste werd nog een emotionele oproep gedaan door een bewoner die al 45 jaar in Oud IJsselmonde woont. Het zou de gemeente toch niet de kop kosten om morgen vroeg gelijk twee stopborden te plaatsen met twee strepen op het kruispunt om de situatie te verbeteren. De bewoners leggen nu de bal neer bij de gemeente, maar desnoods gaan ze de barricade op voor een veiliger kruispunt aan de Koninginneweg.

 

Gebiedscommissie houd themabijeenkomst in Beverwaard

Buurtbijeenkomst 15 mei
Buurtbijeenkomst 15 mei

De gebiedscommissie IJsselmonde organiseert op 30 oktober een themabijeenkomst in speeltuin “De Stormpolder” aan de Valkenburgsingel in de Beverwaard.

Mee praten, mee doen! De Gebiedscommissie nodigt u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen en mee te praten over ondergenoemde onderwerpen.

Thema’s voor deze avond zijn:
1. Presentatie van het cluster Stadsontwikkeling over het Handelingsperspectief Beverwaard (Ambities en doelen voor de Beverwaard in 2030).
2. Presentatie van het cluster Stadsbeheer over de aanpak van het groen in het park bij de geluidswal in de komende jaren, waarmee gestart wordt in het najaar 2014.
3. Presentatie door het Leger des Heils over het Buurtsteunpunt aan de Neercanneplaats.

Laat je informeren en praat mee over deze onderwerpen, als je komt klik dan in het evenement “aanwezig/gaat” aan (https://www.facebook.com/events/731764936903875/). Zo kan de gastheer voor deze avond B En Sv De Stormpolder hier rekening mee houden.

Bron; Facebook Beverwaard Magazine

 

Gebiedscommissie IJsselmonde organiseert verkeersveiligheid bijeenkomst

Kruising Koninginneweg
Kruising Koninginneweg

De Gebiedscommissie nodigt de IJsselmondenaren uit om te komen praten in een bijeenkomst op donderdagavond 23 oktober. De avond zal in het teken staan van de situatie rondom het kruispunt aan de Koninginneweg/van Hoogstratenweg/ Roelantweg in Oud IJsselmonde. Daar vond een ongeval plaats waarbij een scooterbestuurster zwaar gewond raakte. De bewoners willen dat het betreffende kruispunt veiliger wordt. De voorzitter van de Gebiedscommissie wil hiervoor meer aandacht krijgen, en de verkeersveiligheid vergroten om samen met de bewoners naar een oplossing te zoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Met deze bijeenkomst wil men aandacht vragen bij het College van Rotterdam, en de verkeersveiligheid hoger op de agenda te krijgen.

Vooraf doen zij dit d.m.v. een demonstratieloop in Oud IJsselmonde. Hoewel deze bijeenkomst in het teken staat van de verkeersveiligheid van het kruispunt aan de Koninginneweg, is een ieder vrij om overige onveilige situatie’s in IJsselmonde aan te dragen.

Bewoners kunnen zich verzamelen om 18:30 uur, in de Boksschool van ‘I Believe’. Om 19:00 vind een korte demonstratieloop plaats, en daarna wordt de bijeenkomst voortgezet om 19:30, in de Adriaen Janszkerk in Oud IJsselmonde.

Verkeer Koninginneweg moet veiliger

Kruising Koninginneweg
Kruising Koninginneweg

De huidige verkeerssituatie op het kruispunt van de Koninginneweg in Rotterdam-IJsselmonde moet zo snel mogelijk worden aangepakt, vinden de bewoners. Aanleiding is het ongeval twee weken geleden waarbij een 17-jarige scooterrijdster ernstig gewond raakte bij een aanrijding. De bestuurder van het andere voertuig is doorgereden. De voorzitter van de gebiedscommissie wil binnen twee weken een bewonersavond organiseren.

“Ik wil binnen twee weken met een groot aantal bewoners en verkeersdeskundigen van de gemeente langs de plek van het ongeval lopen, om vervolgens in het wijkcentrum met elkaar van gedachten te wisselen over te nemen maatregelen. Alle input is welkom, van het plaatsten van stoplichten en haaientanden tot de aanleg van bloembakken op de rijweg. Alles wat er maar voor kan zorgen dat de snelheid uit het verkeer verdwijnt of dat automobilisten de weg helemaal gaan mijden”: aldus Norbert Swaneveld, voorzitter gebiedscommissie IJsselmonde.

Aanleiding voor de bewonersbijeenkomst is het ongeval in de nacht van 29 op 30 september. Door onduidelijke oorzaak is de 17-jarige Jenifer geschept door een auto die na het ongeval is doorgereden. Het meisje bleef levenloos achter op straat. Het slachtoffer verkeert nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis waar ze kunstmatig in coma wordt gehouden. Het kruispunt heeft lange tijd op de gemeentelijke ‘blacklist’ gestaan. Twee jaar geleden is het kruispunt door de gemeente aangepast. Van de voorrangskruising is een gelijkwaardige kruising gemaakt. Daarmee verdween het kruispunt van de zwarte lijst. Dit tot grote ontevredenheid van de bewoners, omdat er nog steeds geregeld ongelukken gebeuren.

De gemeente Rotterdam laat weten dat er gedurende het politieonderzoek geen aanleiding is gevonden om nog meer aanpassingen te doen aan het kruispunt maar dat ze open staan voor elke input van bewoners.

Bron; RTV Rijnmond