Beter gevoel bij kunstlichtproject Koninginnewegtunnel

Hyperspeed tunnel
Hyperspeed tunnel
De Koninginneweg in Oud IJsselmonde heeft er verlichting bij gekregen. Donkere tunnel prettiger om er door heen te fietsen, en te lopen na aanbrengen kunstlichtproject Hyperspeed.
Menig passant had geen prettig gevoel in de tunnel aan de Koninginneweg in Oud IJsselmonde als men daar gebruik van maakte. De tunnel die behoort tot het IJsselmondse verkeersplein aan de van Brienenoordbrug, gebouwd begin jaren zestig, heeft nog steeds een vrij oude verlichting qua kleur.
Opdracht
De deelgemeente in IJsselmonde heeft het bedrijf Mothership opdracht gegeven om dit onbehaaglijke gevoel weg te nemen, en een oplossing voor het probleem te bedenken. Samen met leerlingen van de Willem de Kooning Acedemie uit Rotterdam kwam dit kunstlichtproject uit de bus rollen. Het aanbrengen heeft wat langer op zich laten wachten omdat de tunnel lekkage had door kwelwater. Afgelopen week op donderdag 23 januari is het lichtproject, getiteld “Hyperspeed”, aangezet onder toeziend oog van de leerlingen van de van Brienenoordschool.

Culturele middag in Islemundi met de Combo Moods

Combo Moods

De Stichting Cultuurraad voor Ouderen organiseert sinds 2005 elke maand een gezellige culturele zondagmiddag voor senioren uit de regio Rotterdam-IJsselmonde.

Het doel van de Stichting is, het tegengaan van sociaal isolement onder senioren, het bevorderen van sociale contacten, het bevorderen van participatie onder senioren.

Voor deze middagen nodigen wij dan gezelschappen uit die variëren van populaire tot klassieke muziek, van operette tot jazz en van cabaret tot shantykoor.

De Stichting organiseert nu op zondag 19 januari ook weer een gezellige culturele middag in het theater “Islemunda”, podium van IJsselmonde.

Het “Combo Moods” zal dan optreden en herkenbare jazzie-achtige muziek, foxtrots, blues en muziek van o.a. Hotclub de France enz. voor u spelen. Het “Combo Moods” staat garant voor een mooie muzikaal swingende middag.

Aanvang: 14.30 uur, zaal open 14.15 uur, entree: € 6,00. Het theater “Islemundi” is te vinden aan de Herenwaard naast de Bibliotheek.

Reserveren (noodzakelijk) via: 010-419 43 69, het liefst van maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur, of e-mailen kan ook. Het adres is: cvoijsselmonde@gmail.com

Wij hopen u zondag 19 januari te mogen begroeten bij deze voorstelling.

Vier nieuwe lijsten voor gebiedscommissie in IJsselmonde

Bekend is geworden dat er nieuwe lijsten zijn geregistreerd voor de gebiedscommissie volgend jaar in IJsselmonde. Zij zullen dus mee gaan doen in de gebiedscommissie verkiezingen van 19 maart 2014. Nieuwe lijsten waren aan te melden tot 23 december. Naar nu bekend is geworden zijn er dus vier aangemeld, n.l. lijst  Actieve Burger Commissie IJsselmondeBewonersvereniging Hordijkerveld, lijst Necat Kaya, en lijst IJsselmonde voor ons allemaal.  Overigens valt er te melden dat er totaal 36 nieuwe lijsten voor de gebiedscommissie’s zijn aangemeld in de gemeente Rotterdam.

 

 

 

ijsselmonde voor ons allemaal

Bestuurders van LR IJsselmonde op lijst gemeenteraad

De sollicitatiecommissie, onder voorzitterschap van oud-wethouder Wim van Sluis, heeft zaterdag 21 december j.l. de concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart aan het bestuur van de Vereniging Leefbaar Rotterdam voorgelegd.

Op deze lijst staan twee namen van bestuurders van de afgelopen raadsperiode, n.l. huidig deelraadsvoorzitter Luuk Wilson, en Norbert Swaneveld. Beide zijn op de lijst geplaatst op respectievelijk op 10 en 15. Ook staat raadslid Marjan Gonsalves op de lijst, zij is op nummer 19 gezet. Verder heeft voorzitter van de commissie Samenleving, Dhr. Hordijk ook al aangegeven niet meer terug te keren voor Leefbaar Rotterdam in IJsselmonde in de nieuwe gebiedscommissie. De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Leefbaar Rotterdam wordt op 12 januari vastgesteld. Overigens is de kandidatenlijst of een concept daarvan voor IJsselmonde nog niet bekend. Tevens is ook niet bekend wat het verkiezingsprogramma is voor Leefbaar in IJsselmonde. Het kan zijn dat men vasthoudt aan het stedelijk programma.

Schinnenbaan parkbruggen in nachtelijke uren geplaatst

Park Schinnenbaan
Park Schinnenbaan

In de nacht van donderdag op vrijdag 20 december gaan er twee bruggen gelegd worden in het park aan de Schinnenbaan. Volgens de aannemer kan dit niet anders omdat men vergeten was een aanvraag te doen om het tramverkeer stil te leggen. Deze procedure duurt acht weken, en daar kon men niet op wachten daar de bruggen er voor de kerstdagen geplaatst moesten worden.

Tussen 1.30 en 5.00 moet het karwei geklaard worden, omdat daarna dan de dienstregeling weer opgestart wordt voor tramlijn 23. De RET zal in die tijdperiode de stroom van de bovenleiding afhalen. Twee mobiele hydraulische kranen zullen de bruggen op gaan tillen, en op haar plaats leggen. Via de korte zijde aan de Schinnenbaan worden deze aangevoerd, en zal het verkeer op dat moment omgeleid gaan worden. Alles is al in gereedheid gebracht om de nachtelijke operatie aan te vangen. Er zal zeker enige geluidsoverlast voor de omgeving hoorbaar zijn.