Beoogde gebiedsdirecteur voor IJsselmonde bekend

Op 29 januari 2014 – is het selectieproces afgerond voor de beoogde gebiedsdirecteuren die na 19 maart 2014 verantwoordelijk zijn voor de ambtelijke organisatie van de 14 gebieden (voormalige deelgemeenten).

Procedure
Op 25 november 2013 hebben de deelgemeente-medewerkers uit de interim-organisatie hun statusbrief ontvangen, waarbij ook de start is gemaakt met de werving van de gebiedsdirecteuren en gebiedsmanagers.

Mooie mix
Het resultaat van het selectieproces van de gebiedsdirecteuren is een mix van huidige deelgemeentesecretarissen, beloftevolle gebiedsmanagers en overige talentvolle medewerkers uit de organisatie. Een mooie balans tussen vernieuwing en continuïteit.

De beoogde directeuren krijgen een aanstelling onder de gemeentesecretaris en worden gedeconcentreerd in de gebieden ingezet, in beginsel steeds voor de duur van een bestuursperiode. Uitzondering is Pernis. Hier is sprake van een benoeming voor twee jaar en is voorzien dat de gebiedsdirecteur Hoogvliet daarna ook Pernis zal bedienen.

Mevrouw I. Koenraats vertrekt dus uit IJsselmonde, want zij staat op de lijst om gebiedsdirecteur te worden in het gebied van Hoogvliet. Sinds december 2011 was zij de nieuwe gebiedsmanager voor de wijken Hordijkerveld, Reyeroord, Groenenhagen, Tuinenhoven, Kreekhuizen, en de centrumring ofwel het Hart IJsselmonde.

Verdeling
Voor de komende bestuursperiode ziet de verdeling er als volgt uit:

Centrum: F. Marquart
Charlois: R. Oosterhoff
Delfshaven: G.J.B.M. Wenting
Feijenoord: V. Florijn
Kralingen-Crooswijk: H.D. Lootsma
Hillegersberg-Schiebroek: L.C. Molenaar
Hoek van Holland: J. de Kloet
Hoogvliet: I. Koenraats
IJsselmonde: A. Besters
Noord: N.J. Reinhoud
Overschie: A. Hammink
Pernis: A. Draisma
Prins Alexander: H. Keizer
Rozenburg: W.J. Sanders

Kandidaten voor gebiedscommissie IJsselmonde bekend

IJsselmondenaren kunnen uit 8 Lijsten kiezen voor gebiedscommissie.

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, en tevens kunnen de burgers van Rotterdam ook hun Gebiedscommissieleden kiezen. In IJsselmonde kan men leden kiezen vanuit 8 lijsten. Op deze lijsten staan heel veel nieuwkomers, en ook namen bij van de afgelopen raadsperiode in de deelgemeente IJsselmonde. In Totaal staan er 60 personen op die lijsten. Het valt op dat er 44 mannen op staan, en maar 16 vrouwen voor het werk voor de gebiedscommissie.

Alle gevestigde partijen doen weer mee, waaronder PvdA, Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, CDA, en de SP. Het klopt dat u GroenLinks mist in het rijtje evenals de lokale partij HIJ. Zij zijn respectievelijk samen gegaan met PvdA en de HIJ met de OPA. Deze laatste partij doet ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Dit is gedaan omdat het cruciaal van belang kan zijn voor de verdeling van de restzetels in een deelgemeente.

De lijst Necat Kaya is nieuw in IJsselmonde, en bestaan uit vier mannen. Twee daarvan komen van de PvdA waar zij onlangs uitstapte. Vreemd is wel dat een van hen tocht weer terugkeert op het politieke vlak daar hij had aangegeven dit niet meer te ambiëren.

Verder waren er nog drie nieuwe lijsten die ook in de gebiedscommissie verkiezingen mee wilde doen, namelijk Actieve Burgercommissie IJsselmonde, Bewonersvereniging Hordijkerveld, en IJsselmonde voor ons allemaal. Helaas doen deze om een of andere reden niet mee.

Totaal zijn er 60 kandidaten, waarbij een nipte meerderheid een mannelijk persoon gekozen is voor lijsttrekkerschap, vijf om drie. Dat zijn A. Polhuis(P.v.d.A.-GroenLinks), N. Swaneveld(Leefbaar Rotterdam), M.Braal(CDA), J.Faber(OPA-HIJ), en N.Kaya(Lijst Necat Kaya). De lijsttrekkers waar de dames op nummer één staat is B. van den Bosch voor de VVD. Bij D66 is dat M.Swart, en voor de SP is dat A.C.Böllerman-Rijksen.

Als men de lijst met kandidaten voor IJsselmonde bekijkt dat zijn er voor het grootste gedeelte nieuwe namen bij gekomen. In een aantal gevallen staan er dus ook oude namen bij. Leefbaar voert de ranglijst met nieuwkomers zij hebben maar liefst 12. P.v.d.A heeft er 1, maar hebben maar 8 kandidaten op hun lijst. De overige lijsten hebben bijna allemaal nieuwkomers. Zo kwam de SP met 5 nieuwe namen.

VVD: 2

D66: 5,

CDA: 7

OPA-HIJ: 4,

Lijst Necat Kaya: 3

Binnenkort zullen de campagnes van start gaan, en de aanplakborden staan al weer opgesteld in de deelgemeente. Misschien toch eens goed om u te verdiepen in de programma’s van de politieke lijsten. Sommige houden vast aan de stedelijke programma, en andere zijn weer gericht op IJsselmonde of beide.

Op 19 maart weten we dus wie de voorzitter levert van een der lijsten, en in totaal zijn er maar 15 zetels te verdelen. Dat zijn er tien minder dan voorheen. Dit is naar aantal van inwoners per deelgemeente bepaald. Boven deze 15 mensen staat een gebiedsdirecteur die later bekend zal worden gemaakt, en dit is een ambtelijk persoon.

De gebiedscommissie gaat anders te werk dan de deelgemeente in zijn huidige vorm. Ze hebben geen bevoegdheden meer alleen maar een adviserende rol naar het gemeentebestuur aan de Coolsingel.

Wilt u kennismaken met de kandidaten voor de verkiezingen van de Gebiedscommissie in IJsselmonde? Dan kan dat op maandagavond 27 januari in de Petrakerk aan de Pliniusstraat.

Vier nieuwe lijsten voor gebiedscommissie in IJsselmonde

Bekend is geworden dat er nieuwe lijsten zijn geregistreerd voor de gebiedscommissie volgend jaar in IJsselmonde. Zij zullen dus mee gaan doen in de gebiedscommissie verkiezingen van 19 maart 2014. Nieuwe lijsten waren aan te melden tot 23 december. Naar nu bekend is geworden zijn er dus vier aangemeld, n.l. lijst  Actieve Burger Commissie IJsselmondeBewonersvereniging Hordijkerveld, lijst Necat Kaya, en lijst IJsselmonde voor ons allemaal.  Overigens valt er te melden dat er totaal 36 nieuwe lijsten voor de gebiedscommissie’s zijn aangemeld in de gemeente Rotterdam.

 

 

 

ijsselmonde voor ons allemaal

Bestuurders van LR IJsselmonde op lijst gemeenteraad

De sollicitatiecommissie, onder voorzitterschap van oud-wethouder Wim van Sluis, heeft zaterdag 21 december j.l. de concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart aan het bestuur van de Vereniging Leefbaar Rotterdam voorgelegd.

Op deze lijst staan twee namen van bestuurders van de afgelopen raadsperiode, n.l. huidig deelraadsvoorzitter Luuk Wilson, en Norbert Swaneveld. Beide zijn op de lijst geplaatst op respectievelijk op 10 en 15. Ook staat raadslid Marjan Gonsalves op de lijst, zij is op nummer 19 gezet. Verder heeft voorzitter van de commissie Samenleving, Dhr. Hordijk ook al aangegeven niet meer terug te keren voor Leefbaar Rotterdam in IJsselmonde in de nieuwe gebiedscommissie. De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Leefbaar Rotterdam wordt op 12 januari vastgesteld. Overigens is de kandidatenlijst of een concept daarvan voor IJsselmonde nog niet bekend. Tevens is ook niet bekend wat het verkiezingsprogramma is voor Leefbaar in IJsselmonde. Het kan zijn dat men vasthoudt aan het stedelijk programma.

Slechte opkomst bij info avond gebiedscommissie

Afgelopen maandagavond was er een info avond in het buurthuis “de Focus” over de Gebiedscommissies. Door het opheffen van de deelgemeente komt er een nieuw soort van bestuur in geheel Rotterdam. De bewoners in de Beverwaard of vanuit IJsselmonde lieten het massaal afweten. Totaal waren er 10 mensen aanwezig die geïnteresseerd waren in het nieuwe bestuursmodel die werd opgelegd vanuit de gemeente, en die op zijn beurt weer voortkwam door bezuinigingen van het Rijk om de dure bestuurslaag op te heffen.

De informatie over de Gebiedscommissie werd door Stichting Lokaal uitgelegd in een duidelijk verhaal. Iedereen kan meedoen in de nieuwe bestuursvorm d.m.v. een politieke partij, groepering, instantie of gewoon een deel van een gebied bijvoorbeeld Lombardijen, Beverwaard of Tuinhoven, maar moet eerst wel aan een paar eisen voldoen. Deze zijn niet onoverkomelijk maar er is wel haast bij geboden want, op 23 december sluit men de registratie termijn af. Gezien de belangstelling zal het er op neer komen dat waarschijnlijk alleen de gevestigde politieke partijen gaan voor de Gebiedscommisie die nog maar uit 15 leden bestaat i.p.v. 25 in het huidige dualisme bestel die nu dus wordt opgeheven. Daarnaast wordt de kiesdeler pas bepaald na de verkiezingen. De kans bestaat dat kleine partijen of groeperingen onder sneeuwen in opkomst van de kiezers. De kiesdrempel ligt vrij hoog. Campagne voeren komt voor eigen rekening, maar volgens Stichting Lokaal komt er in februari een debatavond in het deelgemeente kantoor. Hier kan iedereen zich presenteren naar de bevolking van IJsselmonde.

Na de verkiezingen worden de commissieleden pas op 7 april geïnstalleerd door de gemeenteraad van Rotterdam. Daarvoor hebben zij uit hun midden een voorzitter gekozen, en een vice-voorzitter. Deze hoeft niet uit een politieke partij te komen. Daarna gaan zij aan de slag d.m.v. een gebiedsplan vastgesteld in 2014 voor het jaar 2015. Met de vastgestelde begroting van 2014 gaan zij eerst aan de slag.

Hoe wel de gemeenteraad dit nieuwe bestuursmodel toejuicht in onze stad blijven zij als eind verantwoordelijke in de adviezen die van de Gebiedscommissies afkomen. Ook al zijn dit gekwalificeerde adviezen dan behouden zij het recht om in het belang van de stad dit advies af te wijzen. Hoe de organisatie op ambtelijk niveau er uit gaat zien is nog niet eens bekend. Men spreekt van een gebiedsdirecteur, met een voorzitter en een vice-voorzitter. Daarnaast zijn er gebiedscommissieleden, drie gebiedsmanagers, en een aantal wijkcoördinatoren. Het begin kapitaal is op 50.000 euro gesteld, en daarbij komt nog voor elke inwoner van IJsselmonde 8 á 10 euro bij op een inwoners aantal van circa 59.000.