Verdwijnt Thuis op Straat uit IJsselmonde?

De gebiedscommissie moest afgelopen dinsdag én donderdag besluiten over aanvragen van Thuis op Straat voor de inzet in Hordijkerveld. Wij steunden die aanvragen, maar helaas is anders besloten.

De gebiedscommissie was van oordeel dat het hier vooral ging om een subsidieaanvraag van een reguliere welzijnsorganisatie en dat de kosten een té hoge aanslag zouden betekenen op het budget voor de gebiedscommissie.

Ondanks deze op zich goede argumenten wilden wij positief adviseren over de aanvragen. Wij wilden TOS eenmalig uit ons budget geld geven. Er was een goede kans dat zij in het komend jaar alsnog andere geldgevers zouden kunnen vinden. TOS krijgt in andere gebieden wel subsidies. TOS is vertrouwd in IJsselmonde, ze kennen de jeugd en de bewoners in de buurt. Zij steunen TOS dan ook.

Bovendien is in Hordijkerveld de afgelopen tijd veel te doen geweest over veiligheid. Wij vinden dat veilig buiten kunnen spelen van kinderen en tieners belangrijk is. Het hoort minstens zo goed bij de sociale veiligheid als cameratoezicht.

De inzet van TOS met alle activiteiten zou naar schatting evenveel kosten als twee camera’s die toezicht houden. Wij denken dat het voor de veiligheid van jeugd én bewoners beter zou zijn activiteiten voor de jeugd te organiseren.

Een deel van aanvraag zal in 2015 opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. Wij zullen ons dan ook in de komende periode inzetten om activiteiten van TOS in IJsselmonde alsnog mogelijk te maken.

Bron via Facebook PvdA-GroenLinks

500 euro voor beste initiatief armoedebestrijding in IJsselmonde

PvdA/GroenLinks gaan voor armoede prijs
PvdA/GroenLinks gaan voor armoede prijs

De PvdA en GroenLinks zullen in december een prijs uitreiken aan het beste initiatief op het gebied van armoedebestrijding in IJsselmonde. De prijs is €500,- en wordt ter beschikking gesteld door de twee partijen. Hij is bestemd voor een vrijwilligersorganisatie of burgers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het bestrijden van de armoede in IJsselmonde.

De prijs krijgt de naam ‘Tineke van Halprijs’ en zal jaarlijks worden uitgereikt. De jury wordt dit jaar gevormd door Judith Bokhove, stedelijk fractievoorzitter van GroenLinks, Co Engberts, gemeenteraadslid van de PvdA en Tineke van Hal, naamgeefster van de prijs.

De prijs wordt vernoemd naar Tineke van Hal. Zij is 16 jaar raadslid voor de PvdA geweest in de deelgemeente IJsselmonde. Zij heeft het voortouw genomen bij een aantal moties op het gebied van armoedebestrijding.

Woordvoerder Harm de Oude: ‘We zien de armoede alleen maar toenemen in het gebied. Instrumenten die we vroeger hadden als deelgemeente hadden zijn er niet meer. Ook stedelijk is er minder aandacht voor armoedebestrijding. Door deze prijs uit te reiken willen we samen onze waardering laten zien voor vrijwilligers die zich inzetten voor de bestrijding van armoede. Verder willen we hiermee de aandacht vestigen op wat volgens ons een van de belangrijke problemen in het gebied is.’

Organisaties die denken in aanmerking te komen kunnen zich melden bij Harm de Oude, via groenlinks@harmdeoude.nl of At Polhuis, pvda@polhuis.net.

Bewoners bezorgt om verkeersveiligheid rond scholen

Hackfortdam
Hackfortdam

Op donderdagavond tijdens de thema-bijeenkomst van de Gebiedscommissie IJsselmonde ontving voorzitter N. Swaneveld zeventig handtekeningen uit handen van een bewoonster van de Beverwaard. Zij maken zich zorgen om de veiligheid rond de scholen in de Beverwaard, en met name aan het Gronsvelderf waar zij wonen!

Volgens hen is de snelheid van sommige automobilisten te hoog, daar het gebied een 30 km zone is. Dubbel parkeren, ook op de Kiss en Ride Zone is meer een regelmaat dan en uitzondering, tijdens het aan en uit gaan van de school. Het achteruitrijden op het Gronsvelderf die al enige tijd een éénrichtingsweg is, levert nu een gevaarlijke situatie op, je moet er niet aan denken als er een kind achterlangs oversteekt of loopt. Het begin van het Hackfortdam t.h.v. het kruispunt met de Neubourgstraat heeft niet eens een trottoir. Voetgangers lopen daar bijna midden op straat. Juist dat kruispunt wordt gebruikt door automobilisten richting de school te rijden, en nu het donker is levert dit extra gevaar op.

Sluipweg via Molencatensingel
Sluipweg via Molencatensingel

De voorzitter van de Gebiedscommissie van IJsselmonde heeft onlangs samen met de bewoonster de situatie bekeken. Hij kan ook niet anders tot de conclusie komen dat de verkeerssituatie niet ideaal is, en dit zal zeker een vervolg krijgen.

Het is niet de eerste keer dat de gebiedscommissie benadert wordt omtrent een onveilige verkeerssituatie. Vorige week zat een hele zaal vol met boze bewoners in Oud IJsselmonde, dit i.v.m. de situatie aan de Koniginneweg, dit n.a.v. een zwaarongeval.

Graag zou de commissie het probleem in Beverwaard ook snel willen aanpakken, maar het in kaart brengen voor gehele gebied van onveilige verkeerssituaties ligt meer voor de hand. Deze zouden dan ook meegenomen moeten worden in een plan van aanpak door de gemeente Rotterdam de komende jaren.

Oplossingen om de straat af te sluiten tijdens het brengen en halen van de schoolkinderen lijkt voor de hand liggend, want in andere gemeenten is dit wel gerealiseerd, of het plaatsen van een stopbord. De bewoonster in de Beverwaard heeft nog geprobeerd om in gesprek te gaan met de automobilisten. In de meeste gevallen kreeg zij een behoorlijke negatieve reactie te verwerken. De mentaliteit en de bewustwording lijken op dit moment ver te zoeken.

Bewoners willen veiliger kruispunt Koninginneweg

De bewoners van Oud IJsselmonde hebben donderdagavond een bijeenkomst gehouden samen met de Gebiedscommissie van IJsselmonde. Volgens hen moet het kruispunt aan de Koninginneweg met Roelantweg, en de van Hoogstratenweg veiliger worden. Vooraf aan de bijeenkomst werd er een demonstratieloop gehouden richting het betreffende kruispunt.

Het gelijkwaardige kruispunt kent veel ongevallen sinds de infrastructurele ingreep een jaar of acht geleden. Volgens de gemeente zijn er de laatste 5 jaar geen ongevallen geregistreerd. Dit is niet zo vreemd, omdat dat dit systeem alleen ongevallen boven de € 10.000 registreert. Dit zorgt voor veel ergernis bij de voorzitter van de Gebiedscommissie van IJsselmonde Dhr. N. Swaneveld, en de bewoners, want er gebeuren regelmatig ongevallen. Sinds het ongeval van afgelopen 30 september waarbij een scooterbestuurster zwaar gewond raakte hebben er al weer twee ongevallen plaatsgevonden.

De verkeersveiligheid in IJsselmonde stond al op de rol van de Gebiedscommissie in de toekomst, maar door het ongeval is deze naar voren gehaald. Uiteindelijk zullen de bevindingen in een plan later dit jaar naar het College van Rotterdam aangeboden worden. Dat het de bewoners menens was bewees de aanwezigheid van veel mensen in een achteraf zaal in de Adriaen Janszkerk. De meeste aanwezigen waren het over eens dat in het hele gebied van Oud IJsselmonde de snelheid te hoog is waar het een 30 km zone is.

De snelheid ligt volgens sommige ver boven de 50 km in meerdere straten zoals bijvoorbeeld op de Bovenstraat, maar ook op de Oostdijk. Vanuit de wijk Waterside steken kinderen over die naar school gaan, en die dijk wordt in de ochtend druk bereden. Op een deel van de Koniginneweg zijn juist een school en een kinderdagverblijf gevestigd, dit deel is extra kwetsbaar.

Veelal bemerken de bewoners dat vrachtwagens vanaf de A16 over de Roelantweg rijden, vaak zijn dit Oosteuropese chauffeurs die de weg zijn kwijtgeraakt. Dit zou komen door een verkeerde bewegwijzering op diezelfde snelweg. De grote voertuigen veroorzaken dan trillingen bij de huizen die niet overal onderheid zijn. Ook de bussen van de RET zouden volgens de bewoners te hard rijden dan de toegestane snelheid van 30 km. Vooral bij de tunnel op de Koninginneweg zorgt het er voor dat het servies in sommige woningen in de kast staat te trillen, aldus volgens een bewoner die daar woont.

Over een ding was men het wel eens, de snelheid op het betreffende kruispunt moet eruit gehaald worden, desnoods met bloembakken, rotonde of met verlichting zoals op de Coolsingel. Een ingreep in de infrastructurele situatie d.m.v. trechter te bewerkstelligen werd ook geopperd. Zelfs de afslag afsluiten vanaf de A16 zou de verkeersdruk zeker verminderen, maar volgens een bewoonster verloopt de communicatie nu niet geweldig met Rijkswaterstaat om überhaupt maar een meting te laten verrichten. Als laatste werd nog een emotionele oproep gedaan door een bewoner die al 45 jaar in Oud IJsselmonde woont. Het zou de gemeente toch niet de kop kosten om morgen vroeg gelijk twee stopborden te plaatsen met twee strepen op het kruispunt om de situatie te verbeteren. De bewoners leggen nu de bal neer bij de gemeente, maar desnoods gaan ze de barricade op voor een veiliger kruispunt aan de Koninginneweg.

 

Gebiedscommissie houd themabijeenkomst in Beverwaard

Buurtbijeenkomst 15 mei
Buurtbijeenkomst 15 mei

De gebiedscommissie IJsselmonde organiseert op 30 oktober een themabijeenkomst in speeltuin “De Stormpolder” aan de Valkenburgsingel in de Beverwaard.

Mee praten, mee doen! De Gebiedscommissie nodigt u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen en mee te praten over ondergenoemde onderwerpen.

Thema’s voor deze avond zijn:
1. Presentatie van het cluster Stadsontwikkeling over het Handelingsperspectief Beverwaard (Ambities en doelen voor de Beverwaard in 2030).
2. Presentatie van het cluster Stadsbeheer over de aanpak van het groen in het park bij de geluidswal in de komende jaren, waarmee gestart wordt in het najaar 2014.
3. Presentatie door het Leger des Heils over het Buurtsteunpunt aan de Neercanneplaats.

Laat je informeren en praat mee over deze onderwerpen, als je komt klik dan in het evenement “aanwezig/gaat” aan (https://www.facebook.com/events/731764936903875/). Zo kan de gastheer voor deze avond B En Sv De Stormpolder hier rekening mee houden.

Bron; Facebook Beverwaard Magazine