De Boeketspecialiste meer dan een bloemenwinkel opent haar deuren

de Boeketspecialiste, eigenaresse Chantal

Vandaag 12 september is er een bloemenwinkel aan de Oude Watering in Beverwaard geopend. Daarmee is het winkelcentrum van de wijk letterlijk een stukje opgefleurd. Een bezoekster die binnenstapte in de winkel kon de bloemen al op afstand ruiken, zei ze!

Eigenaresse van “de Boeketspecialiste” is blij met haar nieuwe winkel! Wie binnen stapt ziet dat er ook veel zorg is besteed aan de uitstraling van de winkel. Het lijkt een beetje op een bloemenjungel. Die uitstraling doet dan ook veel denken aan haar oude werkgever in Ridderkerk waar zij ooit werkte, vertelde zij! Beide zijde van de winkel staan vol met bloemen en planten. Daarnaast diverse leuke artikelen met hout in oldskool stijl.

In de midden van de winkel staan ook tafels, nu nog vol met allerlei bloemstukjes. Daar gaan we workshops aan geven als de tijd daar is. De eerste workshops zitten al vol kan ze melden!

Bloemenwinkel aan de Oude Watering

Boeketten bestellen via internet is niet mogelijk, we willen klanten graag zelf in de winkel laten zien wat we in huis hebben, en we maken deze boeketten uiteraard zelf. De mogelijkheid tot bezorging is daarvoor aanwezig, aldus de eigenaresse van de bloemenwinkel.

 

Opslag met vaten in voormalige wasserette baart buurt zorgen

De opslag van vaten in een loods van een voormalige wasserette baart de buurt zorgen in de Pelmolenstraat in Oud IJsselmonde (wijk klein Zomerland). Het doet ernstig vemoeden dat het om gevaarlijke stoffen gaat die daar drie weken geleden werden geplaatst, aldus een bewoonster! Afgelopen avond heeft zij dit ook aan de gebiedscommissie medegedeeld tijdens de vergadering.

Inmiddels is de zaak aangemeld bij de DCMR en de politie, maar tot op heden weet de bewoonster en de buurt niet waar zij aan toe is. Ze is bang dat het wel eens fout kan gaan met al die vaten waar zij niet weet wat de inhoud ervan is!

Het terrein schijnt volgens haar van een projectontwikkelaar te zijn, maar de bodem zou eerst gesaneerd moeten worden, die kosten zullen door de laatste gebruiker moeten worden betaald? De sanering laat al jaren op zich wachten wist zij te melden, en uiteindelijk moeten er dan huizen opgebouwd worden.

Welk bedrijf daar nu zijn opslag heeft en of daar een vergunning voor is afgegeven is niet bekend.

Gebiedscommissieleden IJsselmonde roepen op tot open gesprek over AZC

Het asielvraagstuk verdeelt de samenleving. Het verdeelt IJsselmonde en dus ook de gebiedscommissie in IJsselmonde. Sommigen zien gevaren en zijn tegen de komst van een AZC terwijl anderen mensen in nood zien en willen helpen. Ook in de gebiedscommissie zijn er leden die oog hebben voor de nood van mensen op de vlucht. Wij zijn van mening dat het tot de taak van de voorzitter behoort om de mening van de gehele commissie weer te geven en niet slechts die van zijn eigen politieke partij. De voorzitter dient consensus te zoeken en bruggen te bouwen. Daar slaagt onze voorzitter tot op heden onvoldoende in. Hij toont weinig begrip en gevoel voor de emoties van degenen die ook aandacht vragen voor vluchtelingen.

Ook maken wij ons zorgen dat door het publieke, eenzijdige en politiserende optreden van de voorzitter een goede werkzame relatie met de burgemeester en de gemeenteraad verstoord wordt. Dat is niet in het belang van de bewoners van IJsselmonde. Wij vinden het van cruciaal belang dat zij zich juist nu vertegenwoordigd weten door een voorzitter. Een voorzitter die namens de gebiedscommissie in zijn geheel zich met gezag inzet voor hun zorgen op het gebied van veiligheid, armoede en onderwijs.

De mogelijkheden om als gebiedscommissie bruggen te slaan zijn er zeker. Door verschillende commissieleden is een plan voorbereid om zowel de gebiedscommissie als bewoners zoveel mogelijk te betrekken in het verdere proces. In dat het voorstel is ruimte voor hen die bezwaren hebben. Er is ook ruimte voor hen die juist voor degenen die initiatieven willen nemen om vluchtelingen te helpen.

Wij roepen dan ook de voorzitter, alle gebiedscommissieleden en bewoners van IJsselmonde op zorg te dragen voor een veilig (vergader)klimaat waar argumenten van voor- en tegenstanders in een open debat gewogen kunnen worden.

G.Giessen K.S. Ooms – van der Vlies

A. Polhuis H. de Oude

AC. Böllermann – Rijksen

 

Interventieteams woonoverlast van start

Vanaf januari 2015 starten in Rotterdam interventieteams om woonoverlast en misstanden in woningen aan te pakken. De Gebiedsgerichte Interventieteams starten in vijf gebieden: Feijenoord, Charlois, Delfshaven, Noord en IJsselmonde. De teams bestaan uit gemeentelijke handhavers, woonoverlastcoördinatoren en bouwinspecteurs van de gemeente Rotterdam. Door de nieuwe werkwijze worden misstanden sneller opgespoord, overlastsituaties sneller aangepakt en is er meer regie op individuele casussen.

Wethouder Joost Eerdmans (veiligheid): ”Door de nieuwe teams grijpen we effectief in bij woonoverlastsituaties en misstanden achter de voordeur. Naast het gericht op bezoek gaan bij bewoners die woonoverlast veroorzaken sporen de teams ook overbewoning, illegale huur en woonfraude op. Misstanden die tot nu toe onder de radar bleven komen in beeld door de huisbezoeken. We focussen in 2015 op vijf gebieden om daar woonoverlast gericht aan te pakken, in 2016 worden de interventieteams uitgebreid.”

In 2015 zullen er 10 extra interventieambtenaren volgens de nieuwe werkwijze gaan werken. Interventieambtenaren zijn gemeentelijke handhavers met een BOA-opleiding en ervaring met het aanpakken van woonoverlast. Het doel is om in 2015 2.000 interventies te doen. Met ingang van 1 januari 2016 zal het aantal interventieambtenaren worden uitgebreid naar in totaal 25 fte. Zij vormen samen met bouwinspecteurs en een woonoverlastcoördinator een team per gebied. De interventieteams werken samen met andere partners zoals wooncorporaties en de politie. Ze gaan gericht op basis van signalen en meldingen op adressen af waar mogelijk iets aan de hand is. Daarnaast lopen ze zichtbaar rond in de gebieden om ook de signalen van bewoners op te vangen en daar opvolging aan te geven met een huisbezoek. De vijf gebieden waar gestart wordt zijn gekozen op basis van de wijkprofielen. De interventieteams zijn aangekondigd in het coalitieakkoord ‘Op volle kracht vooruit’ en onderdeel van het nieuwe Actieplan Woonoverlast 2015-2018.

Pilot 
Om de nieuwe werkwijze te testen is voorafgaand een pilot uitgevoerd op Rotterdam-Zuid. Tijdens de pilot zijn 120 panden bezocht in een periode van ongeveer 3 maanden. Daar zijn situaties van overbewoning, illegale verhuur, onjuiste inschrijving bij de gemeente en uitkeringsfraude opgespoord en aangepakt.

Bron: gemeente Rotterdam, foto Beverwaardigheden.nl

Stadswinkels vanaf 1 januari zonder afspraak inlopen

Vanaf 1 januari 2015 kunnen Rotterdammers tussen 10.00 – 15.00 uur bij de stadswinkels terecht zonder vooraf een afspraak te maken. Ook gaan de drie meest bezochte stadswinkels in 2015 de openingstijden verruimen. De stadswinkels Centrum, Prins-Alexander en Charlois zijn dan open van 08.00 tot 18.00 uur.

Langskomen zonder afspraak kan in alle stadswinkels en is bestemd voor producten met een korte afhandeltijd. Dit zijn bijvoorbeeld aanvragen voor een paspoort of rijbewijs. De vrije inloop is een wens van veel Rotterdammers. Ook een wens is de verruiming van de openingstijden van de stadswinkel. Beide aanpassingen zijn onderdeel van de doelstelling om de dienstverlening richting de Rotterdammer flexibeler en toegankelijker te maken.

Wethouder Pex Langenberg (Organisatie): ‘Onze dienstverlening is goed. De Rotterdammer geeft ons ruim een 7. Maar we willen een nog betere dienstverlening. We moeten veel meer inspelen op de behoefte van de Rotterdammer en slimmer gebruik maken van de technische mogelijkheden’.

Nieuwe vormen van dienstverlening

In 2015 gaan drie stadswinkels – Charlois, Prins Alexander en Centrum – langer open: van 08.00 tot 18.00 uur. Ook gaat de gemeente experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening. Zo start in 2015 een proef met het thuisbezorgen van paspoorten en wordt er een chat functie op de gemeentelijke site geïntroduceerd. Het gebruik van sociale media gaat de gemeente nog actiever inzetten en daarnaast wordt onderzocht of dienstverlening via apps nog verder uitgebreid kan worden.

Telefonische en digitale dienstverlening

Verbetering van de telefonische dienstverlening krijgt ook de nodige aandacht. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de Rotterdammer persoonlijk contact met de gemeente belangrijk vindt. Dit kan aan de balie maar ook via de telefoon. De telefonische dienstverlening wordt zo ingericht dat de gemeente beter de specifieke vragen van Rotterdammers kan beantwoorden. De gemeente verwacht dat het aantal klachten hierdoor zal verminderen. Algemene vragen wil de gemeente veel meer digitaal aanbieden via www.rotterdam.nl en Mijn Loket. Deze worden toegankelijker voor de bezoeker door meer met beeld en minder tekst te werken.

Servicecentra

Flexibele en toegankelijke dienstverlening betekent ook dat de gemeente duidelijke service aan de Rotterdammer op één plek wil aanbieden. Vanaf 2015 gaat de gemeente gefaseerd servicecentra invoeren. In 2020 moeten er vijftien servicecentra zijn waar onder andere de stadswinkels in opgaan.